THÔNG BÁO

08/05/2020 | 06:33 GMT+7

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Thái Văn Kiên

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vị Thanh có tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Thái Văn Kiên. Địa chỉ thường trú: Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Thái Văn Kiên gồm có:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 17 (213) và 16 (1540), tờ bản đồ số 12 (08);

- Biên bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 16 và 17;

- Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất số 16 và 17;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CH00776 và CH00775 do Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ký ngày 14/01/2013 cấp cho ông Nguyễn Văn Bé và bà Nguyễn Thị Hai (bản chính);

- Giấy chuyển nhượng đất, giữa ông Thái Văn Kiên với ông Nguyễn Văn Bé và bà Nguyễn Thị Hai, ngày 20/10/2013 (giấy viết tay);

- Giấy xác nhận tình trạng hộ tịch của ông Nguyễn Văn Bé và bà Nguyễn Thị Hai do Ủy ban nhân dân xã Hỏa Lựu xác nhận ngày 10/6/2019;

Qua kiểm tra hồ sơ đang lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thì các thửa đất ông Thái Văn Kiên đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 213 và 1540, tờ bản đồ số 08, loại đất CLN và ONT diện tích 1.817,2m2, đất tọa lạc tại: Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã được Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00776 và CH00775 ngày 14/01/2013 cho ông Nguyễn Văn Bé và bà Nguyễn Thị Hai.

Qua xem xét hồ sơ và đối chiếu các quy định hiện hành thì hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Thái Văn Kiên sẽ lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại khoản 2, Điều 82 Nghị số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Do ông Nguyễn Văn Bé và bà Nguyễn Thị Hai đã chết, ông Nguyễn Văn Bé và bà Nguyễn Thị Hai có tất cả 08 người con, hiện nay có 06 người con sinh sống ở Úc, còn lại 02 người sống ở ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xin thông báo đến các thừa kế của ông Nguyễn Văn Bé và bà Nguyễn Thị Hai biết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Thái Văn Kiên đối với các thửa đất nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có tổ chức, cá nhân nào tranh chấp hoặc khiếu nại việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Thái Văn Kiên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Thái Văn Kiên theo quy định.

Mọi khiếu nại xin gửi đơn về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vị Thanh. Địa chỉ: Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh số 01, Quốc lộ 61C, khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mọi khiếu nại sau thời hạn nêu trên sẽ không được giải quyết.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>