THÔNG BÁO: BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH BẾN XE TÀU

29/03/2019 | 06:48 GMT+7

1. Tên, địa chỉ của đơn vị cổ phần hóa: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu.

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

  Số điện thoại: 0293 877 448

2. Ngành nghề kinh doanh: Quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

3. Vốn điều lệ: 34.434.500.000 đồng; tương đương: 3.443.450 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

  Trong đó:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.377.380 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 53.600 cổ phần, chiếm 1,557% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 2.012.470 cổ phần, chiếm 58,443% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 2.012.470 cổ phần, chiếm 58,443% vốn điều lệ.

5. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 01/04/2019 đến 16h00 ngày 18/04/2019 tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 24/04/2019 tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 26/04/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/04/2019 đến ngày 06/05/2019 tại các đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 02/05/2019 đến ngày 07/05/2019.

(Thông tin chi tiết về cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại website: https://www.haugiang.gov.vn/; www.hsx.vn; www.bsi.com.vn; và các đại lý đấu giá).

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>