THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN DO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG CHUYỂN GIAO

30/05/2019 | 06:30 GMT+7

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHƯƠNG NAM

Số 37 Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

ĐT:  (0293) 3 58 39 39 - 0907 030 333  - Website: www.daugiaphuongnam.com

I. Tên tài sản, giá khởi điểm

1. QSDĐ DT 4.054,8m2, loại đất CLN & cây trồng trên đất. Tại ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành (Hs Nguyễn Văn Chót & Sơn Lâm Châu). GKĐ: 231.031.800 đ.

2. QSDĐ DT 16.177,6m2, loại đất LUC & cây trồng trên đất. Tại ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành (Hs Trần Văn Út & Nguyễn Thị Chính). GKĐ: 1.278.554.220 đ.

3. QSDĐ DT 2.065,5m2, loại đất LUC. Tại ấp 2, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ (Hs Lê Thanh Nhàn Em). GKĐ: 105.775.333 đ.

4. QSDĐ DT 3.677m2 loại đất ONT, CLN, tài sản gắn liền với đất & cây trồng. Tại ấp 3 xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy (Hs Trần Văn Chiếu). GKĐ: 1.305.547.470 đ.

5. QSDĐ DT 14.230m2, loại đất LUC. Tại ấp 3 xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy (Hs Trần Văn Chiếu). GKĐ: 806.841.000 đ.

6. QSDĐ DT 3.500m2, loại đất (LUC) 2L. Tại ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Hs Huỳnh Văn Lâm). GKĐ: 239.204.000 đ.

7. Tài sản kê biên tại ấp 9B, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy (Hs Võ Văn Ánh & Nguyễn Thị Liễu).

- QSDĐ DT 279m2, loại đất BHK (ĐM). GKĐ: 17.298.000 đ.

- QSDĐ DT 7.574m2, LUC (2L). GKĐ: 469.588.000 đ.

- QSDĐ DT 6.270m2, LUC (2L). GKĐ: 366.213.000 đ.

II. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

III. Hạn chót đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết 16h00 ngày 14/6/2019.

IV. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức: Vào lúc 14h00 ngày 17/6/2019 tại Hội trường Công ty.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>