THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XE Ô TÔ THANH LÝ

23/06/2020 | 08:41 GMT+7

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý do Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang (Số 01, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đề nghị như sau:

I. Tài sản đấu, giá khởi điểm: Tài sản đấu giá gồm 21 xe ô tô thanh lý (Đăng ký và tổ chức đấu giá từng xe).

1. Xe ô tô biển số 95A-5555; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: CAMRY; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Xám; Số máy: 5S6527314; Số khung: 28K6WU304047; Năm, nước sản xuất: 1998, Nhật Bản; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi. GKĐ: 100.000.000đ.

2. Xe ô tô biển số 95A-0919; Nhãn hiệu: MAZDA; Số loại: 323; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Đen; Số máy: ZM680800; Số khung: M2HM000924; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi. GKĐ: 90.000.000đ.

3. Xe ô tô biển số 95A-0078; Nhãn hiệu: FORD; Số loại: ESCAPE; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Đen; Số máy: 224079YF; Số khung: ERT4G02567; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi. GKĐ: 77.000.000đ.

4. Xe ô tô biển số 95A-0089; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE; Loại xe: Khách nhỏ; Màu sơn: Ghi; Số máy: 2RZ3240542; Số khung: 1153001881; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 15 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2024. GKĐ: 40.000.000đ.

5. Xe ô tô biển số 95A-0083; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE RZH115L-BRMRE; Loại xe: Khách nhỏ; Màu sơn: Xanh; Số máy: 2RZ3317370; Số khung: ZH1153002294; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 15 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2024. GKĐ: 40.000.000đ.

6. Xe ô tô biển số 95A-003.16; Nhãn hiệu: FORD; Số loại: LASER LXI; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Đen; Số máy: ZM677633; Số khung: XSRNL3P04262; Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi. GKĐ: 75.000.000đ.

7. Xe ô tô biển số 95A-0090; Nhãn hiệu: FORD; Số loại: LASER; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Bạc; Số máy: ZM687182; Số khung: RNL4R04434; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi. GKĐ: 75.000.000đ.

8. Xe ô tô biển số 95A-0467; Nhãn hiệu: DAEWOO; Số loại: MAGNUS; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Đen; Số máy: 5D1025326K; Số khung: VAL4H00917; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi. GKĐ: 45.000.000đ.

9. Xe ô tô biển số 95A-002.03; Nhãn hiệu: MAZDA; Số loại: 6; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Đen; Số máy: LF540810; Số khung: G42FMH001221; Năm, nước sản xuất: 2005, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi. GKĐ: 150.000.000đ.

10. Xe ô tô biển số 95A-001.93; Nhãn hiệu: ISUZU; Số loại: UBS25G2A; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Đen; Số máy: 160869; Số khung: JACUBS25G37100187; Năm, nước sản xuất: 2003, Nhật Bản; Số chỗ ngồi: 07 chỗ ngồi. GKĐ: 68.000.000đ.

11. Xe ô tô biển số 95A-0999; Nhãn hiệu: MITSUBISHI; Số loại: JOLIE; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Xanh; Số máy: G63VZ01678; Số khung: 2W21000658; Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 08 chỗ ngồi. GKĐ: 68.000.000đ.

12. Xe ô tô biển số 95A-001.17; Nhãn hiệu: NISSAN; Số loại: URVAN; Loại xe: Ô tô khách; Màu sơn: Bạc; Số máy: QR25610110A; Số khung: JN1TA4E25Z0000814; Năm, nước sản xuất: 2008, Nhật Bản; Số chỗ ngồi: 12 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2028. GKĐ: 65.000.000đ.

13. Xe ô tô biển số 95A-0243; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE; Loại xe: Khách nhỏ; Màu sơn: Ghi; Số máy: 2RZ2926725; Số khung: 1153000180; Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 12 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2022. GKĐ: 25.000.000đ.

14. Xe ô tô biển số 95A-0070; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE; Loại xe: Khách nhỏ; Màu sơn: Ghi; Số máy: 1RZ2871539; Số khung: 1145002195; Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 12 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2022. GKĐ: 25.000.000đ.

15. Xe ô tô biển số 95A-0298; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE; Loại xe: Khách nhỏ; Màu sơn: Xanh; Số máy: 1RZ2850510; Số khung: 14-5002294; Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 16 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2022. GKĐ: 25.000.000đ.

16. Xe ô tô biển số 95A-0333; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE SU; Loại xe: Khách nhỏ; Màu sơn: Ghi; Số máy: 1RZ2527345; Số khung: 1145000644; Năm, nước sản xuất: 2001, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 12 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2021. GKĐ: 15.000.000đ.

17. Xe ô tô biển số 95A-0809; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE-SUPERWAGON; Loại xe: Khách nhỏ; Màu sơn: Ghi; Số máy: 1RZ2486756; Số khung: 1149007073; Năm, nước sản xuất: 2000, Nhật Bản; Số chỗ ngồi: 12 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2020. GKĐ: 15.000.000đ.

18. Xe ô tô biển số 95A-0046; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: RZH114; Loại xe: Khách nhỏ; Màu sơn: Ghi; Số máy: 1RZ2358782; Số khung: 1149006117; Năm, nước sản xuất: 2000, Nhật Bản; Số chỗ ngồi: 12 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2020. GKĐ: 15.000.000đ.

19. Xe ô tô biển số 95A-002.68; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE; Loại xe: Ô tô khách; Màu sơn: Ghi; Số máy: 1RZ2326106; Số khung: ZH1149005893; Năm, nước sản xuất: 2000; Số chỗ ngồi: 12 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2020. GKĐ: 15.000.000đ.

20. Xe ô tô biển số 95A-1367; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE; Loại xe: Khách nhỏ; Màu sơn: Xanh; Số máy: 1RZ2337746; Số khung: 14-9005975; Năm, nước sản xuất: 2000, Nhật Bản; Số chỗ ngồi: 16 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2020. GKĐ: 15.000.000đ.

21. Xe ô tô biển số 95A-002.57; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE; Loại xe: Ô tô cứu thương; Màu sơn: Trắng; Số máy: 2148993; Số khung: ZH1140023637; Năm, nước sản xuất: 1999, Nhật Bản; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi; Niên hạn sử dụng: 2019. GKĐ: 12.500.000đ.

II. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000đ/hồ sơ/xe đến 200.000đ/hồ sơ/xe, tùy thuộc vào giá khởi điểm của từng xe để xác định mức cụ thể.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24/6/2020 và ngày 25/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hậu Giang (Số 63 đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

IV. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/6/2020 đến 17h ngày 29/6/2020 tại Trung tâm.

V. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 18/6/2020 đến 17h ngày 29/6/2020 tại Trung tâm.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhập giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm đúng thời gian quy định.

VI. Tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm của từng xe đấu giá (Nộp từ ngày 29/6/2020 đến 16h30 ngày 01/7/2020).

VII. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08h00, ngày 02/7/2020, tại Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, KV4, P5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, KV4, P5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>