Thông báo di dời Nghĩa trang Cộng Hòa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

24/12/2019 | 08:55 GMT+7

Căn cứ Thông báo số 837-TB/TU, ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư và phương án bố trí nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; Thông báo số 837a-TB/TU, ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về xây dựng phương án di dời các cơ quan, tổ chức và công trình công cộng thuộc diện phải giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

Thực hiện Văn bản số 2483/UBND-TH, ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị để đẩy nhanh công tác GPMB Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; Văn bản số 1413-CV/HU, ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Huyện ủy Điện Biên về việc triển khai thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

Theo quy hoạch Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, Nghĩa trang Cộng Hòa, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có diện tích khoảng 8.378,8m2 với khoảng 1.600 mộ sẽ thực hiện di dời toàn bộ.

Để đảm bảo thực hiện việc di dời, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thông báo thân nhân có phần mộ an táng tại Nghĩa trang Cộng Hòa, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thực hiện bốc mộ để di dời Nghĩa trang. Cụ thể như sau:

- Phạm vi di dời: Toàn bộ các phần mộ hiện đang an táng tại Nghĩa trang Cộng Hòa, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

- Địa điểm an táng sau khi di dời: Theo nguyện vọng của thân nhân các phần mộ hoặc theo địa điểm huyện Điện Biên bố trí (tại Nghĩa trang C1 và Nghĩa trang đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

- Thời gian thực hiện đăng ký nơi đến các phần mộ và thực hiện kiểm đếm đối với các phần mộ: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 14/01/2020 (trong giờ hành chính, kể cả thứ 7 và chủ nhật); Thời gian di chuyển các phần mộ: Từ ngày 04/12/2019 đến trước ngày 04/12/2020.

- Thực hiện di chuyển các phần mộ: Do thân nhân các phần mộ thực hiện.

- Chế độ, chính sách đối với việc di dời: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đề nghị thân nhân có phần mộ an táng tại Nghĩa trang Cộng Hòa, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đăng ký nơi chuyển đến của các phần mộ và nhận sự hướng dẫn kê khai, kiểm đếm tại trụ sở UBND xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thời gian thực hiện từ ngày 02/12/2019 (địa chỉ: xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; số điện thoại: 02153.826.386 hoặc liên hệ ông Quàng Văn Pâng, Chủ tịch UBND xã Thanh Luông theo số điện thoại: 0866.917.568; bà Lường Thị Hồng, công chức kế toán xã Thanh Luông theo số điện thoại: 0845.159.159; ông Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên theo số điện thoại: 0911.566.669).

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>