THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

10/04/2019 | 07:59 GMT+7

- Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành - Hậu Giang

- Tên gói thầu:

- Mua văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng, đồ dùng phục vụ chuyên môn năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11/4/2019 (thứ tư)

- Địa điểm đấu giá: Phòng hành chính Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Bằng chữ: Một triệu đồng).

- Thời gian đóng thầu: Lúc 15 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

- Thời điểm mở thầu: Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Nếu đến sau thời gian quy định, mọi thắc mắc về sau Trung tâm Y tế huyện Châu Thành sẽ không giải quyết.

Giá được phê duyệt: 419.449.300đ (Bằng chữ: Bốn trăm mười chín triệu bốn trăm bốn mươi chín ngàn ba trăm đồng).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng hành chính Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trong giờ hành chính).

 - Điện thoại: 02936.262.345.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>