THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức

21/07/2019 | 23:55 GMT+7

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu, bao gồm:

2.1. Văn phòng Đăng ký đất đai: Số lượng biên chế tuyển dụng là 11 biên chế, cụ thể các vị trí sau:

a) Vị trí Hành chính - Tổng hợp:

- Số lượng: 01 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hành chính, Văn thư - lưu trữ, Quản trị văn phòng, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý đất đai, Luật.

b) Vị trí Thẩm định hồ sơ:

- Số lượng: 05 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Luật.

c) Vị trí Đo đạc:

- Số lượng: 05 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ.

2.2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường: Số lượng biên chế tuyển dụng là 03 biên chế, cụ thể các vị trí sau:

a) Vị trí Hành chính - Tổng hợp:

- Số lượng: 02 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hành chính, Văn thư - lưu trữ, Quản trị văn phòng, Môi trường, Tài nguyên nước, Hóa học, sinh học, Khí tượng - thủy văn, Công nghệ thông tin.

b) Vị trí Tư vấn kỹ thuật môi trường và tài nguyên nước:

- Số lượng: 01 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường, Tài nguyên nước, hóa học, Xây dựng, Địa chất, Khí tượng thủy văn.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (trừ trường hợp có bằng đại học về ngoại ngữ), chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ A trở lên;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. NỘI DUNG, HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Thời gian: Từ ngày 23/7/2019 - 23/8/2019 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (số 03 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). ĐT: 0293.3878.894.

4. Mức thu phí tuyển dụng: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển; thông báo kết quả Vòng 1; thời gian, địa điểm phỏng vấn (vòng 2), danh sách người trúng tuyển sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>