• Cú hích cho du lịch thời 4.0
  • 06:58, 22/05/2023
  • Thời đại số, ứng dụng công nghệ thông tin trở thành thiết yếu và lĩnh vực du lịch cũng không ngoại lệ.
  • Triển vọng dự án khởi nghiệp “du lịch xanh”
  • 08:33, 03/04/2023
  • Lần đầu tiên trong Cuộc thi khởi nghiệp của phụ nữ Hậu Giang tổ chức hàng năm, xuất hiện một dự án khởi nghiệp khá mới, mang tên “Dự án khởi nghiệp mô hình du lịch nông nghiệp (du lịch xanh) đạt chuẩn OCOP” của nhóm tác giả ở huyện Châu Thành A.