HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
150,014,610 lượt truy cập
 • Chú trọng đào tạo cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số
 • 07:17, 24/06/2016
 • Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng.
 • Hướng mở xây dựng xã hội học tập
 • 06:13, 17/06/2016
 • Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020” (đề án) của Chính phủ,
 • Hướng phát triển cho văn hóa, thể thao và du lịch
 • 07:53, 10/06/2016
 • Quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, là cơ sở để ngành phát triển một cách toàn diện. Nhưng để thực hiện đạt kết quả trọn vẹn, vẫn còn nhiều chuyện cần quan tâm.
 • Phát triển đảng viên những tháng đầu năm
 • 09:13, 03/06/2016
 • Nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn mới, ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, các chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên.
 • Tạo bệ phóng cho đô thị Ngã Bảy
 • 07:04, 27/05/2016
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: “Xây dựng thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020”.
 • Nền tảng cho chất lượng cải cách hành chính
 • 19:26, 19/05/2016
 • Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiệu quả chính là nền tảng quan trọng để thực hiện có chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC). Dù còn gặp những khó khăn về kinh phí, nhưng ứng dụng CNTT vào hoạt động CCHC của tỉnh thời gian qua đã có những điểm nhấn đẹp.
 • Quyết tâm giảm nghèo
 • 07:19, 06/05/2016
 • Qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tăng cao. Vì vậy, cần có giải pháp căn cơ, để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
 • Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống
 • 10:06, 29/04/2016
 • Sau đại hội đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Phụng Hiệp có nhiều nỗ lực, hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.
 • Phấn đấu trở thành đô thị loại II
 • 19:04, 21/04/2016
 • Sau hơn 5 năm được công nhận, thành phố Vị Thanh đã có nhiều nỗ lực xây dựng thành phố phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Đây là những tiền đề quan trọng để thành phố vươn lên trở thành đô thị loại II, một đô thị văn minh, hiện đại đến năm 2020.