HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,426,531 lượt truy cập
 • Thực hiện vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hội viên
 • 08:57, 28/02/2020
 • Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu số 18: “Phấn đấu đến năm 2020, số hộ có đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 80%...”. Qua thống kê, hiện số hộ có đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ 81,62%, vượt 1,62% so nghị quyết.
 • Nhiều thành tựu phát triển kinh tế
 • 08:25, 06/09/2019
 • Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A nhiệm kỳ 2016-2020, địa phương đã triển khai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 • Quyết tâm thực hiện chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới
 • 06:40, 23/08/2019
 • Sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ mới với quyết tâm chính trị cao.
 • Nhiều kết quả nổi bật
 • 07:45, 09/08/2019
 • Trong 3 năm 2016-2018, huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.