HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,226,526 lượt truy cập
 • Quan tâm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch
 • Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã giúp du lịch Hậu Giang có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng, lợi thế của lĩnh vực này thì còn nhiều vấn đề phải bàn, phải giải quyết.
 • Bước tiến kinh tế tập thể
 • 08:22, 17/05/2019
 • Lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT) phát triển nhanh, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX ngày càng tăng, đó là kết luận tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, mới đây.
 • Quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết
 • 07:59, 03/05/2019
 • Năm 2019 là năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch ra sức thi đua thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu của nghị quyết ngành nhiệm kỳ 2015-2020. Cho đến thời điểm này, một số chỉ tiêu quan trọng cũng đã đạt.
 • Quyết tâm hoàn thành nông thôn mới Long Phú
 • 09:35, 19/04/2019
 • Để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết của Thị ủy Long Mỹ đề ra là hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Phú đã triển khai quyết liệt nhiều công việc.
 • Thực hiện tốt chiến lược cải cách hành chính thuế
 • 09:43, 15/03/2019
 • Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện tốt chiến lược cải cách hành chính (CCHC) thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 • Quyết liệt tăng trưởng khu vực I
 • 08:35, 01/03/2019
 • Nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực I là 2,5% vào cuối năm nay theo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của UBND tỉnh giao đầu năm, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 • Thi đua đổi mới phát triển toàn diện
 • 08:18, 26/02/2019
 • Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh có bước chuyển mình tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
 • Hiệu quả phối hợp tuyên truyền
 • 08:18, 22/02/2019
 • Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm.