HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,226,752 lượt truy cập
 • Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu
 • 06:57, 11/01/2019
 • Khép lại năm 2018, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm đã đề ra.
 • Để chỉ tiêu nghị quyết thành hiện thực
 • 08:36, 28/12/2018
 • Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 175 sinh viên/10.000 dân so với chỉ tiêu nghị quyết là 200 sinh viên/10.000 dân vào năm 2020. Đây sẽ là động lực để tỉnh sớm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
 • Nhiều kết quả ấn tượng
 • 07:32, 30/11/2018
 • Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành A trong năm 2018 tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan.
 • Một năm đầy nỗ lực
 • 08:33, 23/11/2018
 • Từ đầu năm đến nay, thành phố Vị Thanh đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nên sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
 • Hành trình xây dựng đô thị
 • 10:36, 12/10/2018
 • Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, đến năm 2020, thành phố Vị Thanh sẽ trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ trở thành đô thị loại III.