Để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sớm đi vào cuộc sống

10/02/2017 | 07:20 GMT+7

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Châu Thành đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Phước A đang đọc các bài viết thu hoạch của đảng viên sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Theo Ban Thường vụ Đảng ủy xã, các bài viết có sự đầu tư và bám sát vào câu hỏi gợi ý.

Để công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có chiều sâu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành đã tham mưu cho Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 37 để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Trong đó, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là cán bộ, đảng viên sau khi được học tập phải nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp ủy đảng xác định nội dung học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức, kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu…

Thực hiện theo Kế hoạch số 37, huyện Châu Thành đã tổ chức 1 lớp học nghị quyết cho trưởng, phó phòng ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện và ủy viên ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn. Sau đó, huyện tiếp tục mở thêm 2 lớp cho đảng viên ở các ban, ngành huyện. Song song đó, các xã, thị trấn trên địa bàn cũng tổ chức các lớp học nghị quyết cho đảng viên ở đơn vị mình. Đến trước thời điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, địa phương này đã hoàn tất công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Toàn Đảng bộ xã Đông Phước A hiện có 310 đảng viên và địa phương này đã mở 2 lớp cho đảng viên học tập nghị quyết. Bí thư Xã đoàn Đông Phước A Hồ Thị Mỹ Dung chia sẻ: “Xác định Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có ý nghĩa rất quan trọng nên bản thân tôi đã học tập rất nghiêm túc. Trong những nội dung đã học, tôi tâm đắc nhất là Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong nghị quyết này, Đảng ta đã nêu ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bản thân tôi đọc rất kỹ 27 biểu hiện này, đồng thời cố gắng uốn nắn, rèn luyện để bản thân không vướng vào những biểu hiện đó”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước A Nguyễn Thành Thị, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn xã diễn ra nghiêm túc, có chất lượng. “Qua đọc các bài viết thu hoạch, có thể thấy đảng viên có sự đầu tư và phần trả lời bám khá sát với câu hỏi gợi ý. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo cho chi ủy các chi bộ trực thuộc phải thường xuyên nhắc nhở đảng viên không ngừng học tập, nghiên cứu nghị quyết, từ đó nắm chắc, hiểu rõ và áp dụng có hiệu quả vào thực tế”, ông Thị cho biết.

Theo ông Huỳnh Chí Thiện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên được huyện thực hiện bài bản, có chiều sâu. Các buổi học tập diễn ra nghiêm túc, bài viết thu hoạch đều bám sát theo nội dung câu hỏi gợi ý. Mặt khác, do nội dung một số câu hỏi gợi ý viết bài thu hoạch theo mẫu chung của tỉnh có phạm vi khá rộng nên huyện đã chủ động điều chỉnh nội dung một số câu hỏi, nhằm lồng ghép vào đó tình hình thực tế ở địa phương. Cách làm này giúp người học nắm được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và có thể suy nghĩ, tìm tòi những cách làm hay để áp dụng có hiệu quả nghị quyết vào tình hình thực tế ở huyện nhà.

Bên cạnh đó, xác định Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nghị quyết cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nên tại lớp học tập, quán triệt dành cho cán bộ chủ chốt của huyện, đích thân Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Bảy trực tiếp quán triệt nghị quyết này. Riêng cấp xã do đồng chí bí thư đảng ủy phụ trách triển khai. Từ đó, giúp việc học tập, tiếp thu Nghị quyết số 04 có chất lượng, làm tiền đề để công tác xây dựng Đảng của huyện ngày càng đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

Ngoài tập trung học tập, quán triệt nghị quyết, Huyện ủy Châu Thành cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 06, Kết luận số 09. Ban Dân vận Huyện ủy đang xây dựng kế hoạch phối hợp liên tịch với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sâu rộng trong nhân dân, đoàn viên, hội viên. Rõ ràng, huyện Châu Thành đã và đang thực hiện các bước đi cần thiết để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sớm đi vào cuộc sống.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>