Hiệu quả phối hợp tuyên truyền

22/02/2019 | 08:18 GMT+7

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm.

Công tác phối hợp tuyên truyền đã mang lại hiệu quả thiết thực trong các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Đó là kết quả nổi bật sau 10 năm quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân theo Quyết định số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) trên địa bàn tỉnh.

Nhiều kết quả nổi bật

Thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hàng năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố Vị Thanh xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền sát với nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, tạo được sự đồng thuận của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã và đang tích cực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết của Thành ủy về “xây dựng thành phố Vị Thanh đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2020”… “Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, không để tình hình tội phạm có tổ chức cũng như kiềm chế không để xảy ra các vụ việc, tụ điểm gây bức xúc lớn trong Nhân dân”, ông Lê Hồng Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, khẳng định.

Quán triệt tinh thần Quyết định số 221, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước tăng cường phối hợp với ngành tuyên giáo trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, giúp cho việc triển khai, thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, Nhân dân đồng tình ủng hộ và mang lại hiệu quả thiết thực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước…

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng, kết quả hoạt động của công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo với các cơ quan nhà nước đã góp phần huy động tối đa nguồn nội lực và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên nguồn lực tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó đã và đang góp phần rất quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra trong 2 nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đã kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Củng cố niềm tin của Nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao cảnh giác về chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đánh giá, công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng theo tinh thần Quyết định số 221 thời gian qua đã tạo được sự gắn kết trong phối hợp giữa ngành tuyên giáo với UBND, cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Nhờ đó giúp cấp ủy tổng hợp, phân tích, dự báo đúng tình hình, tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời những vụ việc nổi cộm, phức tạp có liên quan đến các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

10 năm qua, thực hiện quy chế phối hợp, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết 7 vụ khiếu kiện đông người với 264 lượt người tham gia; xử lý dứt điểm trên 15 vụ đình công, lãn công với khoảng 15.600 công nhân tại các công ty, doanh nghiệp tham gia; không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động, biểu tình gây rối làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, nhờ quan tâm công tác phối hợp tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội của các cấp, các ngành đã giúp giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai liên quan đến các dự án, đề án xây dựng kết cấu hạ tầng của tỉnh. Cho nên được Trung ương đánh giá cao vì không để người dân khiếu kiện vượt cấp trong những năm qua.

Để công tác phối hợp tiếp tục phát huy hiệu quả

Bên cạnh kết quả đạt được, phải thừa nhận rằng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thời gian qua còn thiếu tích cực, đặc biệt là trong xây dựng, tổ chức thực hiện.

Một số nơi, cấp ủy chưa thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện; công tác tham mưu, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc của Nhân dân có lúc chưa đồng bộ, chậm, thiếu chặt chẽ, còn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm với nhau.

Mặt khác, một số công trình trọng điểm có tác động lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân chậm được triển khai hoặc còn kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền. Nội dung phối hợp tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các vấn đề được báo chí, dư luận phản ánh, vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân; chưa chú trọng triển khai tuyên truyền các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và các huyện, thị, thành đến dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, việc phối hợp giữa ban tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước và Mặt trận cùng các đoàn thể trong việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho lực lượng báo cáo viên đôi lúc còn hạn chế, nhất là những thông tin liên quan đến chương trình, dự án của cấp trên, các vấn đề nhạy cảm.

Vì vậy, ông Nguyễn Hữu Tình đề xuất UBND, các tổ chức chính trị - đoàn thể xã hội tỉnh cần xây dựng đội ngũ được trang bị đầy đủ về kiến thức chuyên môn và phẩm chất, năng lực cũng như kỹ năng của những người làm việc trong bộ phận quan hệ với Nhân dân để nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin. Trên cơ sở đó cung cấp có hiệu quả về mặt phản hồi thông tin giữa các ngành chức năng, kịp thời tham mưu cấp ủy và chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân... 

Còn theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của công dân. Muốn vậy, phải xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật chuyên trách có năng lực, khả năng thuyết trình, sẵn sàng đảm nhiệm các trọng trách, phục vụ tốt cho mục tiêu tuyên truyền đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị, tới đây ngành tuyên giáo cần chủ động đề xuất phối hợp với ngành chức năng để tạo mối liên hệ chặt chẽ; thường xuyên trao đổi thông tin, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên khi triển khai các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình phối hợp, tăng cường công tác nắm tình hình thông qua các hội nghị báo cáo viên, tiếp xúc đối thoại với Nhân dân, kịp thời nắm bắt giải quyết các vấn đề vướng mắc, bức xúc của Nhân dân nhanh chóng, đảm bảo theo quy định.

Ông Lữ Văn Hùng cũng yêu cầu UBND tỉnh, các huyện, thị, thành phố, chủ động tổ chức họp báo khi triển khai các đề án dự án lớn, quan trọng, có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Chỉ đạo các ngành liên quan cung cấp thông tin cho ngành tuyên giáo; kịp thời tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và Nhân dân nắm nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn dân khi thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà một cách công khai, minh bạch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt hơn nữa vai trò “gác cửa, giữ cửa” cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tuyên truyền, thông tin báo chí; kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước...

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>