Huyện Phụng Hiệp: Tiếp tục xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ đột phá, tập trung trong năm 2019

14/12/2018 | 07:47 GMT+7

Năm 2018, huyện Phụng Hiệp cơ bản thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu năm, đồng thời có sự nâng chất rõ. Trao đổi cụ thể về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lẫy (ảnh), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, nhấn mạnh:

- Năm 2018, Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội. Kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, địa phương; chuyên đề học tập, làm theo gương Bác được cán bộ, đảng viên chú trọng học tập, xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực.

Chúng tôi cũng thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” một cách quyết liệt với việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; kiện toàn bộ máy tổ chức qua việc công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ đối với 56 đồng chí…

Vì sao ông đánh giá cao công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và tổ chức cán bộ ?

- Đây là công tác rất quan trọng để đảm bảo về nhận thức, hành động trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị. Nhờ công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường mà các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật.

Xin ông có thể nêu cụ thể ?

- Điểm qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đó là hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, xã; lãnh đạo xã Phương Bình thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô và Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2018 (được xếp hạng nhất tỉnh - PV).

Cùng với đó là tổng giá trị sản xuất (so sánh năm 2010) đạt 7.285 tỉ đồng, đạt 104,4% nghị quyết. Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng sản xuất nông nghiệp đạt tổng giá trị 3.500 tỉ đồng, vượt 2,97% so kế hoạch. Phong trào cải tạo vườn cây kém hiệu quả tiếp tục được nông dân hưởng ứng tích cực, đã cải tạo 827ha và chuyển đổi 52ha mía kém hiệu quả ngoài vùng nguyên liệu, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái 8.433ha. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020 của tỉnh.

Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được hoàn thiện với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.204 tỉ đồng, vượt 5% nghị quyết. Trong đó, đã khánh thành đưa vào sử dụng 40 công trình/17 công trình chuyển tiếp, tổng mức đầu tư 82,4 tỉ đồng; lưới điện nông thôn thường xuyên được bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 100% kế hoạch.

Song song đó là sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt giá trị 2.594 tỉ đồng/105% kế hoạch; thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển với việc mạng lưới chợ nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp… từ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 4,29% so năm 2017, đạt trên 100% kế hoạch…

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, huyện đạt kết quả, hiệu quả như thế nào, thưa ông ?

- Các mặt công tác này huyện làm rất tốt. Trong đó, HĐND huyện thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, giám sát UBND cùng cấp và các ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò từng đại biểu HĐND các cấp, nhất là việc đại diện ý chí nguyện vọng của Nhân dân. Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới về tiếp xúc cử tri, tổ chức kỳ họp, ban hành nghị quyết.

Chính quyền thường xuyên kiểm tra công vụ, nhắc nhở công chức thực hiện quy tắc ứng xử với công dân, giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho dân. Huyện cũng đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Từng bước tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Triển khai và cụ thể hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát cho các chi, đảng bộ. Công tác dân vận của Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo hướng trực tiếp với cơ sở, gần dân, sát dân; nhiều mô hình giúp đoàn viên, hội viên được triển khai thực hiện hiệu quả...

Nguyên nhân nào huyện đạt được những kết quả trên ?

- Tôi cho rằng đó là nhờ Đảng bộ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành tỉnh. Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và pháp luật của Nhà nước vào thực tế địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo sâu sát các mặt công tác trọng tâm; thường xuyên khảo sát, kiểm tra cơ sở, đôn đốc, nhắc nhở và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trên từng lĩnh vực.

Chúng tôi còn phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, đặc biệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; sự đồng tâm, hiệp lực của các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn; sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Huyện đã có những định hướng gì cho năm 2019, thưa ông ?

- Chúng tôi nhìn nhận rằng, mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng cũng còn những khó khăn, hạn chế nên phải quan tâm khắc phục và sẽ phát huy hơn nữa những ưu điểm.

Năm nay cũng là năm kế cuối nhiệm kỳ, có thể nói là huyện phải tăng tốc để về đích, từ đó tiếp tục chọn các khâu đột phá để các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 có chất lượng, bền vững.

Trong đó vẫn nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để các mặt đột phá được thực hiện có chiều sâu, huyện sẽ xây dựng hệ thống các nhiệm vụ cần tập trung về chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng bền vững; tăng cường xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm phát triển kinh tế hợp tác. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đầu tư cho giáo dục, y tế; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Quan tâm đảm bảo quốc phòng - an ninh; đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt cho người dân…

Năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội huyện Phụng Hiệp được giữ vững ổn định.

Đơn vị chức năng thường xuyên mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các khu vực và địa bàn trọng điểm trong các dịp lễ, tết… Phạm pháp hình sự xảy ra 44 vụ, so năm 2017 giảm 5 vụ; điều tra làm rõ 43 vụ, bắt 58 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt 97,7%…

 

Xin cảm ơn ông !

TRÍ THỨC thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>