Nửa chặng đường thành công

13/04/2018 | 10:44 GMT+7

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chỉ tiêu đề ra đã có một sự khởi sắc, phát triển khá đồng bộ. Đáng kể nhất là việc xây dựng các xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị.

Hệ thống thiết chế văn hóa được xây dựng ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Các chỉ tiêu quan trọng đảm bảo tiến độ

Theo nghị quyết, đến năm 2020, Hậu Giang có 50% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, 50% ấp, khu vực có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn, 70% số phòng đọc sách còn lại thành thư viện… Đây là những chỉ tiêu quan trọng và không dễ thực hiện. Ông Nguyễn Duy Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, phân nhỏ các chỉ tiêu để thực hiện, đồng thời có kiểm tra, giám sát để quá trình triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất”.

Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu quan trọng này đã cơ bản đúng tiến độ. Hậu Giang đã có 26 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị… Theo kế hoạch năm nay sẽ có ít nhất 5 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, xem như đã đạt chỉ tiêu này, dù mới hơn nữa quá trình thực hiện nghị quyết. Đây là một cố gắng đáng ghi nhận, có sự cùng vào cuộc của các ngành, các cấp, sự chung tay, góp sức của Nhân dân, cùng một mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Các chỉ tiêu khác về vận động, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Sở cũng đưa vào nghị quyết hàng năm. Từ đó, nhiệm vụ của ngành được thực hiện một cách nhịp nhàng, bài bản, đạt và vượt 100% chỉ tiêu. Điển hình như trong năm 2017, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, như trong năm đã có 7 xã, phường đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị; hệ thống trung tâm văn hóa đã sáng tác, dàn dựng 40 kịch bản, tổ chức 97 buổi chiếu, phục vụ 56.000 lượt người xem… Trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cũng đã tổ chức lớp đại học quản lý văn hóa chuyên ngành đạo diễn sự kiện, tổ chức 20 lớp bồi dưỡng với 1.383 học viên.

Nỗ lực, cố gắng cho những thành quả chung của tỉnh

Cùng với đó, việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được đặt lên hàng đầu. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập nâng cao trình độ nhận thức, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05-CT/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ.

Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ở lĩnh vực hoạt động tuyên truyền cổ động và biểu diễn nghệ thuật, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo bài bản, định hình việc sáng tác những tác phẩm chất lượng liên quan đến học tập và làm theo Bác, xây dựng các chương trình, hội thi, hội diễn với những chủ đề bám sát nhiệm vụ chính trị từng địa phương, lĩnh vực; tuyên truyền đến với người dân bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, sân khấu hóa…, vừa thu hút sự quan tâm của người xem, vừa giúp các diễn viên, tuyên truyền viên tự học tập, tìm hiểu để hiểu sâu, đủ tự tin để tuyên truyền cho người dân…

Để có được những mô hình hay, Đảng ủy Sở còn phát động các chi bộ xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc gắn với cuộc sống hàng ngày như giúp đỡ, chia sẻ bằng những phần quà ý nghĩa với những người người khó khăn trong cuộc sống… Điển hình trong cách làm này có thể kể đến Chi bộ Thư viện tỉnh Hậu Giang với mô hình “Việc tử tế”, dành cho viên chức toàn cơ quan và mô hình “Vượt lên chính mình” dành cho đảng viên. Nếu “Việc tử tế” là mỗi người phải đăng ký ít nhất một việc làm tốt, có ích cho xã hội; còn “Vượt lên chính mình” là mỗi đảng viên phải nhìn nhận cho được khuyết điểm của mình để sửa. Hai mô hình đi vào thực chất, giúp từng cán bộ, đảng viên tự rèn luyện và phấn đấu để vừa trưởng thành trong suy nghĩ, tư tưởng, vừa chững chạc trong cách sống, biết cách giúp đỡ, chia sẻ những với những hoàn cảnh khốn khó.

Một kế hoạch phân kỳ sát sao cùng với việc phân công, phân nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là giáo dục tư tưởng, đạo đức từng cán bộ, đảng viên đã và đang thực hiện, theo ông Nguyễn Duy Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đó chính là cách làm tốt để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời có được một tập thể gắn kết, toàn tâm, toàn lực cho công việc. Cùng với đó, có sự chung tay thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương đã giúp đạt được những kết quả đáng thuyết phục.

Tiếp tục nỗ lực

Nửa nhiệm kỳ trôi qua, một số chỉ tiêu quan trọng của ngành đã về đích, như xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, nâng chất hệ thống thiết chế văn hóa… Trong khoảng thời gian còn lại, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hậu Giang sẽ tiếp tục những thành quả đã đạt để tiếp tục quyết tâm vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đảng bộ Sở đã đề ra, góp phần vào thành công chung trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hệ thống thiết chế văn hóa được xây dựng ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>