Quan tâm cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số

15/04/2016 | 07:51 GMT+7

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo” của Tỉnh ủy (Đề án), thị xã Ngã Bảy được chọn làm đơn vị điểm. Đến nay, địa phương đã xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cán bộ trẻ, nữ ở UBND xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và lực lượng cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn thị xã Ngã Bảy rất được chú trọng. Đặc biệt, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã, phường được quan tâm phát triển nhiều mặt.

Theo đánh giá chung về trình độ, đại đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH) Đảng bộ thị xã đến cán bộ là trưởng, phó phòng, ban; cán bộ, công chức phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng được yêu cầu chung của công việc. Có 95% cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; 90% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm. Theo thống kê, tổng số UVBCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 là 44 đồng chí, trong đó nữ 10 đồng chí, trẻ có 3 đồng chí. Tổng số biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể có 65 cán bộ, công chức, trong đó có 23 nữ, có 7 nữ giữ chức vụ trưởng, phó khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể.

Nâng cao chất lượng, năng lực, đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh nhà, tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức nữ thực sự năng động, giải quyết vấn đề một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở định hướng của Trung ương và Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã Ngã Bảy đã tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo đúng yêu cầu của Đề án và phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Ngã Bảy, cho biết: “Đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ở các cấp, các ngành, đoàn thể ở thị xã là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Thấy được tầm quan trọng đó, đến nay, thị xã Ngã Bảy đã xây dựng được nội dung, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, nữ, cán bộ dân tộc thiểu số khá cụ thể”.

Theo kế hoạch, từ đây đến cuối nhiệm kỳ, hàng năm, thị xã Ngã Bảy sẽ xin chỉ tiêu và cử cán bộ, công chức đủ điều kiện theo học các lớp cao cấp lý luận chính trị từ 4-6 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị từ 20-25 đồng chí. Căn cứ vào tình hình và nhu cầu của địa phương, Ban Tổ chức Thị ủy Ngã Bảy sẽ lập danh sách đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ dân tộc thiểu số phù hợp. Trong đó, quy hoạch đào tạo 80 cán bộ, công chức, chú trọng đến cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và trong số này dự kiến đào tạo trình độ đại học, cao học, trung cấp chính trị và cao cấp chính trị cho gần 60 nữ cán bộ.

Chị Trần Thị Diễm Hương, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ngã Bảy, cho biết: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nữ, trẻ, dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã rất được quan tâm. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân nên tỷ lệ này tham gia công tác ở một số vị trí chưa cao. Theo nhìn nhận của tôi, bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đơn vị, bản thân cán bộ phải biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như rèn luyện tác phong, đạo đức để được trọng dụng”.

 Bên cạnh việc xây dựng các chỉ tiêu về quy hoạch cán bộ nguồn, Thị ủy Ngã Bảy cũng đề ra giải pháp về nâng cao nhận thức các cấp, các ngành về chức năng, vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Ông Trương Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành, cho biết: “Quán triệt sự chỉ đạo của cấp trên, xã Đại Thành đã có sự sắp xếp, chuẩn bị nguồn nhân lực cũng như tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ dân tộc thiểu số phát huy năng lực, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong từng vị trí công tác”.

Mục tiêu chung của việc nâng cao chất lượng, năng lực, đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số là góp phần xây dựng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tăng số cán bộ, cán bộ quản lý nữ, là người dân tộc thiểu số trong cơ quan Đảng, Nhà nước theo định hướng chung; là cơ sở quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;… Triển khai thực hiện tốt Đề án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của thị xã Ngã Bảy trong những năm tiếp theo và xây dựng hệ thống chính trị ngày thêm vững mạnh.

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>