Quan tâm đưa Nghị quyết Trung ương 5 đi vào cuộc sống

10/11/2017 | 08:41 GMT+7

Sau khi có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Nghị quyết Trung ương 5), Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã khẩn trương tổ chức, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Cán bộ Hội Nông dân xã Phú An (trái), trao đổi với hội viên về Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, đó là: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đây là những vấn đề đặc biệt quan trọng, có tính chiến lược lâu dài và có tính thời sự cấp bách, có tầm ảnh hưởng lớn đối với việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đề ra về phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo bà Lê Thị Kim Loan, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, sau khi Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 ra cán bộ chủ chốt, đảng viên, đến nay Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo cấp cơ sở tăng cường tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền các nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời từng địa phương, đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng chỗ, từng nơi. Hiện một số địa phương trong huyện đã chủ động triển khai Nghị quyết Trung ương 5 rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Xác định tầm quan trọng của các nghị quyết lần này, sau khi được sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy xã Phú An đã chủ động tổ chức đợt học tập, quán triệt, các nghị quyết Trung ương 5 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức.

Ông Điểu Văn Thiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng khối Dân vận xã Phú An, cho biết: “Ngoài việc Đảng ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, Khối Dân vận và Tuyên giáo Đảng ủy xã còn tổ chức thêm hội nghị triển khai, quán triệt đến cán bộ các chi, tổ hội và hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, để toàn thể nhân dân trong xã nắm được nội dung hội nghị lần này cũng như các nghị quyết quan trọng vừa được ban hành, Đảng ủy xã chỉ đạo Khối Dân vận tập trung chỉ đạo, phối hợp cùng các hội đoàn thể, các chi bộ ấp tăng cường tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua sinh hoạt chi, tổ, nhóm, họp dân... Đến thời điểm này, việc tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đến nhân dân đã cơ bản xong.

Ông Huỳnh Văn Khen, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú An, cho biết, để giúp hội viên, nông dân kịp thời nắm bắt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, tháng 10 vừa qua, Hội Nông dân xã đã tập trung chỉ đạo các chi, tổ hội quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết đến hội viên, nông dân. Trong đó chủ yếu quán triệt, tuyên truyền những vấn đề cốt lõi của từng nghị quyết để nông dân dễ dàng tiếp thu tinh thần nghị quyết, từ đó có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng.

Theo ông Nguyễn Văn An, ở ấp Khánh An, xã Phú An, sau khi được nghe triển khai các nghị quyết Trung ương 5, người dân rất phấn khởi vì Đảng, Nhà nước đã ngày càng quan tâm đến kinh tế tư nhân, đây là điều kiện để thúc đẩy nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển nhanh.

Theo Đảng ủy xã Phú An, qua tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, nhìn chung cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với tinh thần phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao với nội dung nghị quyết. Người dân cho rằng, các vấn đề nghị quyết đề ra đều có giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cả hệ thống chính trị.

Không chỉ riêng xã Phú An, mà hiện nay các địa phương khác trên địa bàn huyện Châu Thành cũng đang tập trung đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, giúp cho toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>