Tiếp tục theo dõi và chăm sóc tốt mô hình “Canh tác lúa thông minh”

29/05/2019 | 17:26 GMT+7

(HGO) - Đây là yêu cầu của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tham quan mô hình “Canh tác lúa thông minh” của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh (Trung tâm giống), ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, vào chiều ngày 29-5.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (bìa phải) tham quan mô hình canh tác lúa thông minh của Trung tâm giống.

Thực hiện mô hình “Canh tác lúa thông minh”, Trung tâm giống triển khai bằng hai hình thức, đó là sử dụng máy cấy kết hợp vùi phân thông minh với diện tích 59ha, lượng lúa giống sử dụng là 6kg/công (1 công 1.000m2) và sạ hàng kết hợp vùi phân thông minh với diện tích 6ha, lượng lúa giống gieo sạ từ 10-12kg/công. Ngoài ra, để có sự so sánh, đánh giá thì Trung tâm giống còn thực hiện ruộng đối chứng với diện tích 1ha và hình thức canh tác là cấy lúa, rải phân thông thường, lượng lúa giống là 6kg/công. Giống lúa sử dụng là OM 5451. Hiện tại, lúa trong mô hình canh tác thông minh được từ 12-50 ngày tuổi và theo quan sát thì lúa đang phát triển tốt, cây lớn đồng đều, những diện tích gieo sạ trên 30 ngày tuổi thì thấy tốc độ đẻ nhánh cao. Đặc biệt, khi sử dụng phân bón thông minh và bón một lần cho cả vụ nên lượng phân bón được cung cấp theo nhu cầu sinh trưởng của từng giai đoạn cây lúa, nhờ vậy lúa không bị hiện tượng thừa phân đạm, giảm sinh vật gây hại tấn công nên nông dân giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật. Riêng ruộng đối chứng, lúa hiện được hơn 30 ngày tuổi, phát triển tốt, đẻ nhánh nhanh nhưng phải tốn thêm 2 lần bón phân, phun một lần thuốc điều trị bệnh đạo ôn cổ bông…

Phát biểu tại buổi tham quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh, Trung tâm giống tiếp tục theo dõi và chăm sóc tốt mô hình canh tác lúa thông minh đang thực hiện, cũng như ruộng đối chứng để khi thu hoạch có cơ sở xem xét về mặt hiệu quả kinh tế giữa hai cách làm này. Đặc biệt, Trung tâm giống phải có bảng tổng hợp các khoản chi phí đầu tư giữa hai mô hình thật kỹ để so sánh chính xác nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn thì Trung tâm giống phải kịp thời báo cáo về Sở NN&PTNT và UBND tỉnh để xem xét giải quyết. Ngoài ra, ngành nông nghiệp huyện Châu Thành A cần phối hợp tốt với Trung tâm giống trong việc thực hiện mô hình để khi thành công sẽ tổ chức nhân rộng ra nhiều địa phương trong huyện…

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>