Toàn tỉnh sẽ phát triển thêm 2.700 công đoàn viên

31/01/2023 | 09:09 GMT+7

(HG) - Với chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước”, trong năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra mục tiêu phát triển thêm 2.700 đoàn viên công đoàn, thành lập 2 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên; thành lập mới Ban Nữ công quần chúng ở 2 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước.

Năm nay, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước.

Trên tinh thần đó, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung và những địa bàn tập trung đông doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, trong năm vừa qua, toàn tỉnh phát triển mới hơn 16.170 đoàn viên, đạt 299% và thành lập mới 13 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, đạt 250% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Đến nay, có 53.049 đoàn viên/58.478 công nhân, viên chức, lao động ở 783 công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>