HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,436,432 lượt truy cập
  • Quê hương thêm đẹp nhờ học tập và làm theo gương Bác
  • 08:54, 07/09/2022
  • Xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, lề thông, ngõ thoáng, an toàn” ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ là cách địa phương cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
  • Phát huy hiệu quả phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác
  • 18:21, 13/07/2022
  • Thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân ở thị xã Long Mỹ luôn ra sức thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác. Từ đó, góp phần giúp cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất đề ra.
  • Triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022-2023 học tập và làm theo gương Bác
  • 09:46, 13/07/2022
  • (HG) - Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022-2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” (chuyên đề).