HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,028,899 lượt truy cập
 • Học và làm theo gương Bác ngày càng sâu rộng, hiệu quả
 • Năm năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thiết thực, cụ thể, thường xuyên.
 • Đưa Chỉ thị số 05 đi vào cuộc sống
 • 06:29, 17/05/2021
 • Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
 • Hiệu ứng tích cực từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác
 • 07:51, 14/05/2021
 • Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện Vị Thủy.
 • Thường xuyên học tập, làm theo gương Bác
 • 07:57, 12/05/2021
 • Năm năm qua, cán bộ, đảng viên và người dân thành phố Vị Thanh rất tích cực học tập, làm theo gương Bác gắn với thi đua yêu nước, từ đó góp phần xây dựng thành phố ngày thêm phát triển.
 • Luôn đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác
 • 07:25, 11/05/2021
 • Năm năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có chiều sâu việc học tập, làm theo gương Bác, từ đó tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị...
 • Lan tỏa sâu rộng học tập và làm theo Bác
 • 08:35, 22/04/2021
 • Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện Châu Thành triển khai, thực hiện sâu rộng thời gian qua, đem lại nhiều kết quả tích cực.
 • Sơ kết 5 năm học tập và làm theo gương Bác
 • 07:14, 16/04/2021
 • (HG) - Thị ủy Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.