Chỉ thị số 05 được triển khai có chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong học và làm theo gương Bác

19/05/2021 | 07:07 GMT+7

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả rất phấn khởi. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết:

Ông Lê Công Lý (đứng), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì một cuộc họp.

- Quán triệt và thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đạt nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân, với quan điểm, phương châm: trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm theo, bằng hành động và việc làm cụ thể; kết hợp giữa xây và chống. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp nêu gương tự giác học trước, làm theo trước.

Nhờ vậy, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những chuyển biến tích cực, có chiều sâu cả trong nhận thức và hành động làm theo của cả hệ thống chính trị và trong hầu hết cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Từ nhận thức đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nỗ lực thực hiện các chương trình, mục tiêu của tỉnh, góp phần cho tỉnh nhà thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu hàng năm.

Năm năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo gương Bác. Đặc biệt là không chỉ có cán bộ, đảng viên, mà nhiều người dân, học sinh, sinh viên… đã có những hành động thiết thực để noi theo gương Bác. Xin ông phân tích rõ hơn về kết quả này ?

- Với phương châm “học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”, các cấp ủy trong tỉnh đã lãnh đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương điển hình của tập thể và cá nhân. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện chỉ thị bằng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, phù hợp, sáng tạo, sát với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt là các cấp ủy xác định lấy sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành để tạo niềm tin và phát động trong công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân. Trong 5 năm qua, đã có hơn 10.000 tấm gương xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác được các cấp ủy, chính quyền tuyên dương, khen thưởng.

Tiêu biểu như cô Nguyễn Kim Hương, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Ngã Bảy, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người bất hạnh, nghèo khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều học sinh đã không ngừng nỗ lực trong học tập, đặc biệt là sáng tạo ra những sản phẩm có ích cho cộng đồng và xã hội, như em Trần Quốc Hạo, học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh, đã sáng tạo ra dự án “Hệ thống nuôi trồng kết hợp “cá - rắn - rau” thông minh”. Nhiều học sinh còn có hành động rất đáng quý là trả lại của rơi cho người mất…

Qua đó để thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Họ vẫn tiếp tục làm những việc ý nghĩa, tạo sức lan tỏa từ những điều giản dị, mộc mạc, cụ thể và thiết thực như những câu chuyện, câu nói và tấm gương hết sức bình dị mà cao quý về vị Chủ tịch nước kính yêu của dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh.

Thưa ông, kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ còn những khó khăn, hạn chế ?

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đó là một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó dẫn đến lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát hợp với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng năm chưa thật sự hấp dẫn, nội dung, cách thức tổ chức học tập chưa thật sự phù hợp với từng đối tượng khác nhau, nhất là tuyên truyền, học tập trong lực lượng công nhân, người lao động ở các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức mặt trận, đoàn thể ở cơ sở hiệu quả chưa cao.

Mặt khác, nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo” Bác chưa thật sự rõ nét. Ở một vài nơi, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời; một số cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm chưa được phát hiện sớm để uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 rất cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Theo ông, các cấp ủy đảng cần quan tâm những giải pháp gì để thực hiện Chỉ thị này ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa ?

- Theo tôi, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đổi mới nội dung, hình thức, cách làm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm tự thân, nếp nghĩ, nếp sống, phương pháp, tác phong lao động, học tập và làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phát huy vai trò của Nhân dân, của các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu, người tốt việc tốt; đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hàng năm, cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phải được công khai nơi công tác và sinh hoạt, để cấp dưới và Nhân dân giám sát. Nội dung cam kết phải sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và phải tự giác thực hiện; cuối năm báo cáo kết quả với tập thể chi bộ, xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm…

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>