Phải học và làm theo Bác có chất lượng

31/01/2020 | 10:17 GMT+7

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành đã và đang đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh hội nghị triển khai chuyên đề học tập, làm theo gương Bác năm 2020 tại huyện Châu Thành.

Ngay sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; đồng thời, thực hiện Hướng dẫn số 77 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động thực hiện việc quán triệt, triển khai nội dung chuyên đề trên địa bàn huyện Châu Thành.

Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết: “Xác định tầm quan trọng của việc triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và sớm triển khai nội dung chuyên đề năm 2020 ra toàn Đảng bộ và Nhân dân. Theo đó, sau khi tỉnh triển khai, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Huyện ủy tổ chức xong 1 lớp dành cho cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn với hơn 250 đại biểu dự”.

Cũng theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, so mọi năm, việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác năm 2020 có sự đổi mới hơn. Cụ thể là thay vì thực hiện tại cơ sở thì năm nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ trực tiếp đảm trách việc triển khai chuyên đề đối với lực lượng cán bộ, đảng viên trong ngành giáo dục. Dự kiến tới đây, việc học tập chuyên đề năm 2020 cho lực lượng này sẽ được tổ chức tại huyện và do đội ngũ báo cáo viên huyện trực tiếp triển khai.

Chưa kể vừa rồi, các cán bộ chủ chốt cấp xã cũng được triệu tập về huyện dự cùng với cán bộ chủ chốt của huyện, không tách riêng như trước. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai học tập nội dung chuyên đề.

“Việc tăng cường cán bộ, đảng viên về huyện dự quán triệt, triển khai nội dung chuyên đề năm 2020 còn góp phần giúp cơ sở giảm bớt gánh nặng về điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu học tập... Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc học tập các nội dung chuyên đề trong cán bộ, đảng viên cũng được đảm bảo chặt chẽ, thuận tiện hơn”, ông Châu cho biết thêm.

Theo kế hoạch, đến giữa tháng 3 năm nay, Huyện ủy sẽ hoàn thành việc quán triệt, triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên của huyện, sớm hơn kế hoạch của tỉnh nửa tháng. Từ nay đến đó, đơn vị sẽ tổ chức thêm 14 lớp triển khai, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020 tại huyện và các xã, thị trấn.

Góp phần đưa nội dung chuyên đề vào thực tiễn cuộc sống, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung quán triệt, triển khai chuyên đề gắn với kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các chi bộ cần thảo luận, đề ra giải pháp học tập và làm theo Bác về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa vào Nghị quyết năm 2020 của chi bộ để tổ chức thực hiện chặt chẽ.

Sau khi học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020, mỗi đảng viên phải liên hệ với bản thân để xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, phấn đấu làm theo; đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chưa là đảng viên sẽ xây dựng kế hoạch làm theo trong năm 2020.

Ngoài chú trọng công tác quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề năm 2020, tạo sức lan toả sâu rộng. Đặc biệt, trong xây dựng mô hình cần chú trọng chất lượng, chọn mô hình thật sự hiệu quả, thiết thực, không chú trọng vào số lượng. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai nội dung chuyên đề bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao hiệu quả học tập chuyên đề trên địa bàn huyện trong năm 2020…

Hướng dẫn 108 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, yêu cầu nội dung học tập và liên hệ: Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp cần lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

 

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>