Thị xã Long Mỹ: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo gương Bác năm 2020

10/02/2020 | 07:48 GMT+7

(HG) - Thị ủy Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Dự hội nghị có gần 80 đại biểu là trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể thị xã; các ủy viên ban thường vụ đảng ủy các đảng bộ trực thuộc Thị ủy và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua hội nghị nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sau hội nghị, cấp ủy các ban, ngành, địa phương sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020.

BÁ THÔNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>