Xây dựng ít nhất từ 5 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

25/02/2020 | 06:13 GMT+7

(HG) - Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu Mặt trận mỗi xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phát động rộng rãi trong cán bộ, các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đăng ký học tập và làm theo Bác.

Kịp thời phát hiện, lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến theo chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn yêu cầu Mặt trận các cấp tổ chức triển khai học tập, quán triệt, nắm vững nội dung chuyên đề năm 2020 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nhất là về quan điểm, chủ trương, chính sách, giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>