HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
150,012,485 lượt truy cập
  • Góp phần thực hiện tốt mục tiêu nghị quyết
  • 08:38, 18/10/2021
  • Phiên giải trình tình hình thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (đề án) vừa qua đã giúp cho đại biểu HĐND,
  • Phát huy vai trò đại biểu dân cử trong phòng, chống dịch
  • 08:52, 04/10/2021
  • Góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, thời gian qua, HĐND thành phố Vị Thanh và các xã, phường trên địa bàn đã tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo và chung tay với các hoạt động phòng, chống.
  • Ghi nhận 2.225 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri
  • 09:46, 20/09/2021
  • (HG) - Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 75/75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.