HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
151,167,761 lượt truy cập
 • Đảm bảo sử dụng hiệu quả biên chế được giao
 • 07:45, 18/05/2022
 • Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế công chức, viên chức là yêu cầu trong tiến trình thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Vừa qua, để đánh giá về công tác này trên địa bàn tỉnh, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát tại một số đơn vị, địa phương.
 • Thị xã Long Mỹ: Họp phiên thường trực HĐND tháng 5
 • 08:28, 11/05/2022
 • (HG) - HĐND thị xã Long Mỹ vừa tổ chức họp phiên Thường trực HĐND thị xã tháng 5 để thông qua báo cáo kết quả điều hành hoạt động tháng 4, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng
 • Nhiều mô hình hay trong hoạt động dân cử
 • 08:00, 09/05/2022
 • Năm 2022, Thường trực HĐND huyện Châu Thành A tiếp tục xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đó là nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi và niềm tin của cử tri.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động, hướng về lợi ích của cử tri
 • 07:58, 09/05/2022
 • Đầu năm đến nay, HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết đến nơi, đến chốn các ý kiến, kiến nghị do cử tri phản ánh, góp phần tạo thêm niềm tin, sự hài lòng của bà con đối với cơ quan dân cử.