HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
150,013,307 lượt truy cập
  • Đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động
  • 06:17, 03/02/2020
  • Năm qua, hoạt động của HĐND huyện Châu Thành A được quan tâm đổi mới, nhiều mô hình, sáng kiến được thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự hài lòng của cử tri.
  • Đảm bảo công tác tham mưu, phục vụ
  • 09:13, 16/12/2019
  • (HG) - Hoạt động nổi bật của Văn phòng HĐND tỉnh là thực hiện tốt công tác tham mưu nội dung, tổ chức và phục vụ tốt các kỳ họp HĐND tỉnh, tiếp công dân định kỳ, giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh.