HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
140,720,844 lượt truy cập
  • Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh
  • 06:36, 01/02/2021
  • Cử tri ấp 5, 6, 8, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ kiến nghị tỉnh chỉ đạo hợp tác xã xây dựng mô hình cánh đồng lớn và liên kết doanh nghiệp để nông sản người dân làm ra mang lại kinh tế cao hơn, không còn phải thông qua cò lúa.
  • Đại biểu HĐND tham gia xây dựng nông thôn mới
  • 06:27, 01/02/2021
  • Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, HĐND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn Vị Thủy còn nêu cao vai trò của đại biểu trong nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm.
  • Đột phá trong thi đua
  • 08:50, 18/01/2021
  • Qua kết quả thi đua năm 2020, HĐND huyện Châu Thành A xuất sắc đạt thành tích dẫn đầu 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.