Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

01/03/2021 | 18:02 GMT+7

Bên cạnh làm tốt công tác nhân sự thì việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được tỉnh chủ động thực hiện nhằm góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử tỉnh họp triển khai kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Triển khai các bước về bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh xác định làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại từ tỉnh đến cơ sở được thành lập với nhiệm vụ chủ động nắm tình hình, tổ chức tiếp nhận đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bầu cử, người ứng cử.

Tiểu ban cũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý tình huống, trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc xảy ra trước, trong và sau bầu cử.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử tỉnh, cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử. Vì vậy, khi có đơn thư liên quan, tiểu ban sẽ triển khai ngay việc rà soát, kiểm tra để có kết luận nhanh chóng những nội dung được nêu, đảm bảo đúng luật định.

Trên tinh thần đó, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh cũng đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tăng cường phối hợp với các địa phương rà soát, nắm tình hình phát sinh ở cơ sở liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, chủ động tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, ngành liên quan chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ở địa phương, đơn vị, không để hình thành các điểm nóng, ảnh hưởng đến bầu cử.

 Ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh, cho hay, cơ quan đã chủ động tham mưu về kế hoạch hoạt động của Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử tỉnh. Đồng thời, sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân; tập trung tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh ở địa phương, đơn vị, nhất là vụ việc đông người, có khả năng phát sinh thành điểm nóng.

Tại khoản 3, Điều 61 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định, không xem xét, giải quyết đối với những đơn tố cáo không có họ, tên người tố cáo hoặc mạo danh người khác để tố cáo. Tuy nhiên, với loại đơn này, Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử tỉnh sẽ kiểm tra để theo dõi, tổng hợp báo cáo cho Ủy ban bầu cử tỉnh.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đơn thư khiếu nại, tố cáo nặc danh về nguyên tắc không xem xét. Nhưng nếu nặc danh mà ẩn chứa trong đó sự không hài lòng của cử tri, của người dân về ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp mà có căn cứ rõ ràng, cụ thể thì phải tham mưu, báo cáo cho ủy ban bầu cử các cấp xem xét.

 Còn theo ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh, đơn vị đã đề xuất thành lập tổ tiếp công dân đặt tại Ban Tiếp công dân tỉnh nhằm đảm bảo việc trực, tiếp nhận, xử lý kịp thời các đơn thư của công dân có liên quan đến công tác bầu cử.

Đặc biệt, để tránh tình trạng xảy ra điểm nóng trong dịp bầu cử, Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND tỉnh tăng cường đối thoại trực tiếp với những trường hợp có đơn thư khiếu nại kéo dài, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn trên địa bàn.

Chưa kể, theo yêu cầu của Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử tỉnh, trong quá trình tiếp nhận, thụ lý các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, cán bộ tiếp nhận phải đảm bảo phân tích, giải thích cặn kẽ, đầy đủ cho công dân có đơn, thư khiếu nại về những vấn đề liên quan…

Tiểu ban còn thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ từng thành viên theo khu vực, địa bàn để có thể nắm bắt và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử. 

10 ngày trước bầu cử, ngừng giải quyết mọi tố cáo, khiếu nại liên quan người ứng cử

Đó là nội dung tại Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTƯ ngày 2-12-2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Cụ thể theo hướng dẫn, trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử cho đến khi bầu cử xong, ngừng việc xem xét, giải quyết mọi tố cáo, khiếu nại liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trong trường hợp những tố cáo đã rõ, có đủ cơ sở để kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thì báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia (đối với đại biểu Quốc hội) hoặc thông báo với ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng (đối với đại biểu HĐND) xem xét, quyết định theo thẩm quyền về việc xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử.

Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước 10 ngày tính đến ngày bầu cử thì kịp thời báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia hoặc thông báo với ủy ban bầu cử cấp tương ứng xem xét, quyết định theo quy định.

 

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>