Đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động

19/12/2022 | 08:25 GMT+7

Đầu năm đến nay, hoạt động HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp bằng phần mềm biểu quyết trên máy tính bảng.

Nổi bật là sự đổi mới trong công tác tổ chức kỳ họp; sự tăng cường vai trò của cơ quan dân cử thông qua công tác giám sát, khảo sát của HĐND, thường trực và các ban HĐND...

Tập trung đổi mới tổ chức kỳ họp

Kỳ họp thứ 13 (cuối năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra mới đây được đại biểu và cử tri đánh giá cao về nội dung, công tác tổ chức. Lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kỳ họp được tổ chức với quy mô mở rộng thành phần đại biểu tham dự đến thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, kỳ họp còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kỳ họp không giấy.

Theo đó, mỗi đại biểu được trang bị máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu, văn bản trước và trong kỳ họp. 100% đại biểu thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng việc nhấn nút thông qua phần mềm biểu quyết trên máy tính. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua tại kỳ họp cũng được thể hiện qua các slide trình chiếu trên màn hình lớn tại hội trường để đại biểu, cử tri tham dự kỳ họp theo dõi.

Ông Tạ Văn Hậu, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Lần đầu tiên HĐND cấp xã chúng tôi được mời về tham dự trực tiếp kỳ họp HĐND tỉnh. Dự kỳ họp, chúng tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác tổ chức kỳ họp để áp dụng cho địa phương nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp HĐND trong thời gian tới”.

Cũng theo ông Hậu, qua tham dự kỳ họp, ông học tập được kinh nghiệm trong công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp. Với sự linh động, nhạy bén, chủ tọa đã thể hiện rất tốt vai trò của mình trong việc điều hành các phiên họp. Trong chất vấn, chủ tọa tạo được không khí đối thoại thẳng thắn trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, vì lợi ích chung của Nhà nước và Nhân dân; hướng việc hỏi, trả lời vấn đề đại biểu, cử tri đặt ra vào đúng trọng tâm và truy đến cùng vấn đề.

Tương tự, ông Lê Thanh Kiệm, ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, cũng là lần đầu tiên đại diện cho cử tri trong huyện về tham dự Kỳ họp HĐND tỉnh, bày tỏ: “Tôi thấy việc chuyển đổi số được thực hiện ngay trong kỳ họp. Đại biểu không còn dùng tài liệu giấy, tiến hành biểu quyết trên máy tính rồi kết quả được hiển thị ngay trên màn hình lớn tại hội trường. Không khí kỳ họp rất nghiêm túc, chủ tọa và đại biểu HĐND tỉnh rất trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình”.

Để làm tốt công tác tổ chức, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh luôn chủ động họp cùng UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Sau khi kế hoạch chuẩn bị kỳ họp ban hành sẽ gửi ngay đến UBND tỉnh để chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo cho công tác thẩm định, thẩm tra theo quy định và nâng cao chất lượng các nghị quyết sau khi ban hành.

Đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 2 kỳ họp thường lệ và 6 kỳ họp chuyên đề. Hầu hết các nghị quyết thông qua tại kỳ họp được các đại biểu HĐND đồng thuận cao. Theo bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh luôn được thực hiện theo đúng quy định của luật, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Mặt khác, việc tổ chức kỳ họp luôn được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, phát huy được trí tuệ tập thể và vai trò từng đại biểu HĐND trong xem xét và quyết định các nội dung của kỳ họp. Nhờ vậy mà chất lượng các kỳ họp ngày càng nâng lên.

Tăng cường công tác giám sát, khảo sát

Trong năm nay, HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh cũng thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát. Cụ thể, HĐND tỉnh tổ chức 1 cuộc giám sát chuyên đề về công tác xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm: Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng giao thông; hỗ trợ, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình kinh tế có hiệu quả; bảo vệ môi trường.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát theo chương trình giám sát năm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đối với UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, Thường trực HĐND còn tổ chức thành công Phiên giải trình truyền hình trực tiếp về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024.

Đồng thời, tổ chức khảo sát tuyến đê bao ngăn mặn huyện Long Mỹ, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Quốc lộ 61B theo kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã Long Mỹ; tiến hành giám sát chuyên đề theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” đối với UBND tỉnh. Riêng hai ban HĐND, mỗi ban cũng tổ chức hoàn thành 1 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình đề ra.

“Bên cạnh xem xét các báo cáo do UBND tỉnh và các ngành chuyên môn trình tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các ban HĐND tỉnh giám sát 36 quyết định của UBND tỉnh theo từng lĩnh vực phụ trách. Tại các kỳ họp lệ trong năm, Thường trực HĐND tỉnh còn làm tốt việc giám sát thông qua chất vấn, giải trình các nội dung liên quan đến các sở, ngành tỉnh, giám sát việc giải trình của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành quá trình phát triển kinh tế - xã hội”, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thông tin.

Ngoài thực hiện chương trình giám sát của Ban về công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025”, Ban Pháp chế HĐND tỉnh còn khảo sát các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc giao, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh để công tác này của tỉnh được làm tốt hơn trong thời gian tới.

 Theo ông Nguyễn Trung Chánh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thời gian qua, hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban luôn đảm bảo theo quy định và phù hợp với thực tế tại địa phương. Qua đó, Ban kịp thời có ý kiến, kiến nghị đối với UBND tỉnh và các sở, ngành về những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định.

Không riêng Ban Pháp chế mà các ban HĐND tỉnh cũng đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là công tác thẩm tra, giám sát. Nội dung giám sát được lựa chọn tập trung vào các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm hay những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát từng bước được nâng lên, đi vào chiều sâu, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động.

Từ những đổi mới từng bước trong các hoạt động của HĐND và các ban HĐND tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, trách nhiệm đã góp phần cho HĐND tỉnh và các ban HĐND thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định cũng như góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>