Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp cuối năm)

16/11/2020 | 10:10 GMT+7

Dự kiến, Kỳ họp thứ 19 sẽ tổ chức vào ngày 9 đến 10-12-2020, tại Hội trường UBND tỉnh, với khoảng 180 đại biểu tham dự.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 9 báo cáo, cho ý kiến đối với 26 dự thảo nghị quyết về:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

2. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

3. Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2).

4. Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

5. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025.

6. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Hậu Giang.

7. Quy định chế độ sử dụng điện thoại di động, cố định đối với lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tỉnh; chế độ đối với vận động viên và mức hỗ trợ cho kế toán thực hiện công việc kiêm nhiệm kế toán liên trường, liên ngành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

8. Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

9. Chủ trương đầu tư Dự án đổi đất, di dời dân từ Khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất.

10. Chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cầu số 01, đường số 01 thuộc Khu trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

11. Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ Đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau tỉnh Hậu Giang.

12. Chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3.

13. Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 61C).

14. Thông qua Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021.

15. Thông qua Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

16. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

17. Thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.

18. Chủ trương đầu tư dự án Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu.

19. Chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

20. Thông qua Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2020-2025.

21.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019-2025.

22. Thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất giáo dục mầm non, phổ thông và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

23. Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025.

24. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

25. Giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

26. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>