HĐND thị xã Long Mỹ: Giải quyết đơn thư khiếu nại của cử tri đạt 100%

01/02/2021 | 05:53 GMT+7

(HG) - HĐND thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND và quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của HĐND thị xã Long Mỹ có nhiều đổi mới trong tổ chức kỳ họp, giám sát, thẩm tra... Cụ thể, trong nhiệm kỳ, HĐND thị xã đã tổ chức được 16 kỳ họp, ban hành 82 nghị quyết, thực hiện 36 cuộc chất vấn tại kỳ họp, với các nội dung tập trung những vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu, cử tri quan tâm. Thường trực HĐND, hai ban và tổ đại biểu HĐND thị xã đã thực hiện 43 đợt giám sát chuyên đề, 11 đợt khảo sát, hai ban của HĐND thị xã tham gia 9 cuộc giám sát tại 9 xã, phường. Thường trực HĐND thị xã đã tiếp 102 lượt công dân, qua đó đã tiếp nhận 33 đơn thư khiếu nại và hướng dẫn, giải thích 10 lượt. Kết quả, đã trả lời văn bản đến công dân 33 đơn, đạt 100%.  Các đại biểu HĐND cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, quyền hạn được giao như tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, hội nghị tiếp xúc cử tri, giám sát tham gia kỳ họp, tiếp xúc cử tri hơn 90%. Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam thị xã, tổ đại biểu HĐND tỉnh và xã, phường tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp, 45 cuộc tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp, từ đó đã ghi nhận 3.744 ý kiến, kiến nghị. Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị được giải quyết và trả lời đạt 95%.

Trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam thị xã đảm bảo chặt chẽ, đi vào nề nếp, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thị xã.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thị xã Long Mỹ nỗ lực giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp khi có nhiệm vụ phát sinh do UBND cùng cấp trình. Tổ chức tiếp công dân theo quy định, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị đơn yêu cầu, vấn đề chất vấn tại kỳ họp,  tham mưu cho cấp ủy đảng về nhân sự Thường trực, hai ban HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định…

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>