HĐND và UBND thành phố Ngã Bảy tổng kết nhiệm kỳ

01/02/2021 | 06:40 GMT+7

(HG) - HĐND, UBND thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua 5 năm hoạt động, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố Ngã Bảy đã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ và 6 kỳ họp chuyên đề. Nội dung chương trình các kỳ họp đều được thực hiện đúng quy trình và đạt chất lượng cao; vai trò và chất lượng hoạt động của các đại biểu HĐND tại các kỳ họp được tăng cường và phát huy hiệu quả hoạt động. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã tổ chức được 28 cuộc, qua đó ghi nhận và giải quyết 157 ý kiến của cử tri. Bên cạnh đó, HĐND thành phố còn thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương bằng việc xem xét thông qua các chủ trương và ban hành các nghị quyết, với tổng số 101 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền đã được ban hành. Trong đó, có 14 nghị quyết quy phạm pháp luật về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, về quy hoạch... Từ đó, đã tạo cơ sở pháp lý để UBND thành phố xây dựng kế hoạch cả nhiệm kỳ và từng năm, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện.

Đối với UBND thành phố Ngã Bảy, trong nhiệm kỳ luôn điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính quyền hàng năm. Nổi bật, kinh tế thành phố tăng trưởng khá toàn diện và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tiềm năng, lợi thế của địa phương từng bước được khai thác hiệu quả; xây dựng thành phố là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đặc biệt, đã xây dựng thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố thuộc tỉnh trong năm 2020.

NGUYỄN LÊ - QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>