Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật

03/12/2020 | 08:46 GMT+7

Hôm nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Dịp này, phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Ca (ảnh), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, về những vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị thời gian qua và những nội dung liên quan đến kỳ họp.

Ông có đánh giá như thế nào về chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua ?

- HĐND cấp tỉnh luôn chủ động, nỗ lực đổi mới cách thức tổ chức và tiến hành các kỳ họp theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu; dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương. Chương trình kỳ họp được sắp xếp hợp lý. Công tác điều hành kỳ họp linh hoạt, tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy trách nhiệm của các vị đại biểu.

Việc thảo luận ở tổ và tại hội trường duy trì tốt không khí dân chủ; nhiều đại biểu dành thời gian nhất định nghiên cứu tài liệu nên đóng góp ý kiến có chất lượng. Việc phản ánh kết quả thảo luận tổ đảm bảo đầy đủ, rõ ràng nên tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng tập trung giải trình, làm rõ.

Kết thúc các kỳ họp, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các ban HĐND phối hợp với cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh nghị quyết đúng luật định. Văn phòng giúp việc kịp thời tổng hợp tóm tắt kết quả kỳ họp để đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri tại các điểm tiếp xúc gắn với vận động Nhân dân thực hiện.

Qua giám sát, ông nhận thấy các nghị quyết HĐND tỉnh sau khi ban hành đã đi vào cuộc sống ?

- Từ đầu năm 2020 đến nay, việc HĐND tỉnh kịp thời ban hành 19 nghị quyết về công tác tổ chức và 46 nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, nhiều nghị quyết sớm đi vào cuộc sống không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri mà còn kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Tôi cũng đánh giá việc xây dựng nghị quyết ngày càng chất lượng hơn; cơ chế phối hợp trong xây dựng văn bản giữa cơ quan chủ trì, các sở, ngành ngày càng chặt chẽ, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng văn bản. Công tác thẩm tra của các ban HĐND tỉnh chặt chẽ, bài bản nên dự thảo nghị quyết thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kịp thời xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành tại địa phương.

Để có những nghị quyết chất lượng thì công tác này được quan tâm ra sao ?         

- Để có nghị quyết khi ban hành đạt chất lượng, đi vào thực tiễn cuộc sống thì việc xác định nội dung, lĩnh vực phải ban hành nghị quyết luôn được chú trọng, từ đó các quyết sách của HĐND tỉnh phát huy hiệu quả thiết thực.

Các đề xuất xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh bám sát quy định của pháp luật về phân cấp thẩm quyền, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Cơ quan chủ trì soạn thảo hồ sơ dự thảo nghị quyết phải đảm bảo đúng quy trình quy định; trước đó cũng rất kịp thời xin chủ trương của cấp ủy về nội dung dự thảo nghị quyết.

Đối với nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật càng được thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định. Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh cũng có kế hoạch sớm, phân công cụ thể cho cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chuẩn bị và cơ quan phối hợp, nếu có. Không đưa vào kỳ họp những nội dung đề xuất muộn, thời gian không đảm bảo. Nghị quyết chuyên đề phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và điều kiện kinh tế - xã hội địa phương. Trước khi ban hành nghị quyết có đánh giá tác động của nghị quyết đến đối tượng; khả năng, điều kiện của địa phương và tiên lượng những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra.

Trong tham gia thẩm tra, xây dựng dự thảo nghị quyết, Thường trực và các ban HĐND tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình.

Chúng tôi cũng tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu nghiên cứu tài liệu thảo luận, biểu quyết những vấn đề quan trọng. Tăng cường giám sát việc thực hiện của các cơ quan chuyên môn sau khi nghị quyết ban hành. Lắng nghe các ý kiến phản hồi của các đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ các nghị quyết chưa phù hợp, đảm bảo các nghị quyết chuyên đề của HĐND phát huy tác dụng, hiệu quả thiết thực.

Xin ông cho biết, tại kỳ họp cuối năm 2020, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng nào ?

- Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh ngoài việc thông qua các nghị quyết có tính chất thường xuyên và định hướng phát triển tỉnh nhà theo quy định, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 3 đề án và 1 chương trình có tính chất đột phá như:

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2020-2025; dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Các nghị quyết đều có tầm quan trọng như nhau góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó nổi bật là việc cho chủ trương đầu tư triển khai, thực hiện đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh” và đề án “Hậu Giang Xanh”, 2 đề án này là then chốt để góp phần đưa Hậu Giang phát triển ngang tầm với các đô thị trong khu vực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo việc kết nối ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, các vấn đề môi trường, nâng cao năng lực chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Xin cảm ơn ông !

MỸ AN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>