Hội đồng nhân dân các địa phương tổ chức kỳ họp

18/12/2020 | 09:43 GMT+7

(HG) - Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp cuối năm) HĐND huyện Phụng Hiệp khóa XI diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-12. Tại phiên họp thứ nhất, các đại biểu được thông qua 10 báo cáo và 9 tờ trình. Trong đó, có báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế năm 2021; báo cáo công tác điều hành hoạt động của Thường trực HĐND năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 và thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ Việt Nam huyện. Tại phiên họp thứ hai, các đại biểu thảo luận tại tổ và hội ý Ban Thường trực. Tại phiên họp thứ ba sẽ thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, đồng thời thảo luận và giải trình các ý kiến của đại biểu và cử tri tại hội trường. Ngoài ra, tại phiên họp thứ ba, các đại biểu còn được thông qua các nghị quyết quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021; nghị quyết về phân bổ ngân sách huyện năm 2021; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công; nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất và nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021.

- HĐND thị xã Long Mỹ khóa XI vừa khai mạc Kỳ họp thứ 16. Trong phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã thông qua 8 báo cáo, 7 tờ trình và 2 báo cáo thẩm tra của HĐND thị xã tại hội trường.

Năm 2020, thị xã Long Mỹ đã thực hiện hoàn thành 13/16 chỉ tiêu nghị quyết, cả 3 khu vực đều tăng so với năm 2019. Trong đó, khu vực I tăng 1,09%, khu vực II tăng 4,82% và khu vực III tăng 0,12%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 102%, tương đương trên 447,6 tỉ đồng. Bên cạnh đó, xây dựng thành công xã nông thôn mới Long Phú. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư xây dựng, hiện có 27/33 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 101% nghị quyết, tăng 987 người so với năm 2019. Hiện hộ nghèo giảm còn 3,45% và hộ cận nghèo còn 4,68%...

Năm 2021, thị xã Long Mỹ phấn đấu xây dựng xã Long Trị A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển 1 hợp tác xã kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1%, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. Đồng thời, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông so với năm 2020.

- Sáng ngày 17-12, HĐND huyện Long Mỹ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, khai mạc Kỳ họp thứ 17. Trong phiên khai mạc đã thông qua 9 báo cáo, 6 tờ trình liên quan đến tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.

Năm 2020, huyện Long Mỹ đã thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 107%, tương đương hơn 634,5 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa được hơn  29,6 tỉ đồng, đạt hơn 139%. Trong năm, xã Thuận Hòa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và ra mắt đô thị Lương Nghĩa đạt loại V. Đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 102%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,13%, đạt 105% nghị quyết. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được người dân tích cực thực hiện có hiệu quả, tập trung sản xuất theo hướng liên kết tiêu thụ nông sản, chất lượng. Đặc biệt, đã xây dựng thành công vùng chuyên canh bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP ở Hợp tác xã Tiến Nông, với gần 22ha. Trong năm đã xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 45 tuyến đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa 47 cây cầu, khép kín 591ha thủy lợi nội đồng.

Tại phiên khai mạc, HĐND huyện đã thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Long Mỹ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Văn Mưa, do nghỉ hưu; giới thiệu, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Đoàn Thanh Hải, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, kết quả đạt 100%.

Kỳ họp cuối năm 2020 HĐND huyện Long Mỹ khóa XI diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-12.

- Trong 2 ngày 16 và 17-12, Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Châu Thành A khóa XI sẽ hoàn thành các chương trình đề ra. Đây là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Công Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện, trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Theo đó, năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, có 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt, như: tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện ước được 2.120 tỉ đồng, đạt hơn 124%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 117%, tổ chức thành công lễ công bố xã Thạnh Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thực hiện có hiệu quả Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây; công tác tuyển quân đạt hạng nhất; công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xây sửa nhà cho hộ nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn huyện không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện…

Kỳ họp lần này còn thông qua 8 báo cáo, 10 tờ trình. Đồng thời, chất vấn Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Công ty Cấp thoát nước. Đặc biệt, giải trình của Chủ tịch UBND huyện về một số vấn đề cử tri đặt ra. Các đại biểu đã cho ý kiến, thống nhất thông qua 10 nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Ngày 17-12, HĐND thành phố Ngã Bảy khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ 17. Tại phiên khai mạc, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND thành phố.

Năm 2020, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết HĐND. Nổi bật, như: giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.830 tỉ đồng, tăng 15,32% so cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.763 tỉ đồng, tăng hơn 400 tỉ đồng so với năm 2019. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, khu vực I chiếm 18,57%, khu vực II chiếm 41,03%, khu vực III chiếm 40,40%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.7953 tỉ đồng, đạt 104,93% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước được 513 tỉ đồng, đạt 149,24%...

Trong kỳ họp này, HĐND thành phố còn thông qua một số nội dung quan trọng khác, như: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2021 của UBND thành phố; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố; báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa XI của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố; báo cáo công tác xét xử năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố; báo cáo công tác kiểm sát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố; báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của UBND thành phố và thông qua 9 tờ trình; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố. Bên cạnh đó còn có thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường cũng như phần giải trình của các phòng, ngành liên quan và phần giải trình của Chủ tịch UBND thành phố đối với những vấn đề đại biểu đặt ra và việc quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Nhóm CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>