Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X thành công tốt đẹp

09/12/2022 | 20:07 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 9 - 12, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Đại biểu bấm nút bỏ phiếu thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Những nội dung và nghị quyết được HĐND tỉnh xem xét thông qua lần này là rất quan trọng, là cơ sở pháp lý và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được HĐND tỉnh thông qua với kết quả 100%.

Do đó, ông Trần Văn Huyến yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Ông cũng đề nghị Thường trực, các ban, tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hậu Giang; tăng cường chức năng giám sát và vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Cũng theo Chủ tịch HĐND tỉnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2026. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức nên để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình số 50 của Tỉnh ủy và 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Nghị quyết phát triển “Bốn trụ cột”: Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch; các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua 30 báo cáo và cho ý kiến thông qua 26 nghị quyết liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng nhằm cụ thể nghị quyết và chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo. Trong đó có các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Tin, ảnh: M.AN - Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>