Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX dự kiến khai mạc vào sáng ngày 10-3

03/03/2021 | 19:15 GMT+7

(HG) - Kỳ họp này tổ chức tại Hội trường HĐND tỉnh, sẽ có một nội dung quan trọng về thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền. Kỳ họp cũng tiến hành phần thảo luận tại hội trường, nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến và thông qua nhiều tờ trình, nghị quyết.

Đó là các tờ trình và Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; về “Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh”.   

Đồng thời là các tờ trình và nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1); về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; thông qua Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; thông qua Phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 2021-2023);

Các tờ trình và nghị quyết khác dự kiến cũng thông qua lần này là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh; bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh năm 2021 (lần 1); cho ý kiến đối với Chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành; cho ý kiến đối với Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

Và tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua “Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025”; Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>