Làm tròn nhiệm vụ cơ quan dân cử

22/02/2021 | 07:37 GMT+7

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp ở thành phố Ngã Bảy không ngừng nỗ lực, nâng chất lượng hoạt động, nêu cao vai trò của cơ quan dân cử, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 5 năm qua.

Qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND đã kịp thời giải quyết nhiều vấn đề người dân kiến nghị. Ảnh: Đ.BẢO

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố Ngã Bảy có 30 đại biểu (bao gồm 3 đại biểu chuyên trách). Trong quá trình hoạt động, có 3 đại biểu được miễn nhiệm do chuyển công tác và vì lý do sức khỏe.

Nhiều kết quả tích cực

Đáng ghi nhận là trong nhiệm kỳ, đại biểu HĐND thành phố luôn tích cực hoạt động, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Đa số đều nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và phản ánh trung thực đến HĐND tại các kỳ họp.

Đại biểu HĐND thành phố còn phát huy tốt vai trò giám sát, đóng góp ý kiến cho HĐND trong việc xem xét, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Qua các kỳ họp HĐND, các đại biểu tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện các nghị quyết do HĐND đề ra nên đã góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống.

Các đại biểu HĐND thành phố cũng luôn thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia tiếp xúc cử tri. Cụ thể trong nhiệm kỳ này, họ đã tham gia 28 cuộc tiếp xúc, ghi nhận 157 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến đã được chuyển đến HĐND và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đạt 100%.    

Bà Phạm Thị Đang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, nói: “Trong nhiệm kỳ 2016-2021, vai trò và chất lượng hoạt động của đại biểu tại các kỳ họp HĐND được tăng cường và phát huy hiệu quả. Theo đó, đại biểu HĐND thành phố đã mạnh dạn, thẳng thắn phát biểu ý kiến đóng góp và chất vấn tại kỳ họp, giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề đại biểu đặt ra”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 17 kỳ họp, trong đó có 6 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp diễn ra đúng theo luật định; xem xét, quyết nghị nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Chưa kể, HĐND thành phố và các xã, phường còn thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Các nghị quyết được ban hành đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bám sát chủ trương lãnh đạo của Thành ủy. Cụ thể 5 năm qua, HĐND thành phố đã ban hành 101 nghị quyết về các vấn đề quan trọng ở địa phương. Trên cơ sở nghị quyết đã ban hành, UBND thành phố cùng các cấp, các ngành triển khai, thực hiện và vận động Nhân dân tích cực thực hiện, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển.

Ngoài ra, Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố cũng như các xã, phường còn thực hiện tốt hoạt động giám sát, khảo sát. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức giám sát 7 cuộc, các ban HĐND giám sát, khảo sát 27 cuộc. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát và nâng cao nhận thức, hiệu quả hoạt động của các ban HĐND và đại biểu HĐND các cấp.

Bà Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch HĐND phường Hiệp Thành, cho biết: “Giám sát là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với hoạt động của HĐND, được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Vì vậy, HĐND phường luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát. Trong nhiệm kỳ, Thường trực cùng các ban HĐND phường đã tổ chức giám sát 21 cuộc về việc triển khai nghị quyết của HĐND, công tác tiếp công dân... Qua đây, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Theo HĐND thành phố Ngã Bảy, trong 5 năm qua, HĐND thành phố Ngã Bảy đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Việc xem xét thông qua các chủ trương, ban hành các nghị quyết cùng với hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố đã góp phần quyết định mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, giữ vững quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố thực hiện đổi mới về cơ cấu tổ chức cũng như về phương thức hoạt động. Các kỳ họp đã có những cải tiến cả về công tác chuẩn bị, cách thức điều hành, trình tự và thủ tục tiến hành nên chất chất lượng được nâng lên. Hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác giám sát của HĐND, Thường trực và các ban HĐND cũng có nhiều chuyển biến tích cực thông qua việc tổ chức giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra kiến nghị khả thi.

Tập trung công tác bầu cử

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay, HĐND thành phố và các xã, phường đã thành lập các ban chỉ đạo bầu cử. Đồng thời, Ban Chỉ đạo bầu cử đã có thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo.

“Thực hiện theo luật định, thời điểm này, chúng tôi đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Qua hiệp thương đã thống nhất dự kiến số lượng đơn vị bầu cử là 6, số lượng đại biểu giới thiệu là 61 để tiếp tục hiệp thương và đưa ra bầu lấy 30”, bà Phạm Thị Đang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, cho biết.

Cũng theo Phạm Thị Đang, thành phố đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai và công tác tuyên truyền bầu cử bắt đầu khởi động. Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, Thường trực HĐND và các ban HĐND các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo cuộc bầu cử được thực hiện đúng luật định và thành công tốt đẹp.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>