Nhiều kiến nghị liên quan đến chế độ cho cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở

22/02/2021 | 07:39 GMT+7

Cử tri thành phố Ngã Bảy kiến nghị HĐND tỉnh xem xét lại Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; cần bổ sung thêm cán bộ ấp đội và công an ấp vì hiện nay rất khó khăn trong khâu quản lý tình hình an ninh trật tự tại địa phương; tăng tiền phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách xã và ấp vì công việc nhiều, phụ cấp thì ít. Đồng thời, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cán bộ ở ấp để tạo điều kiện, động lực trong công tác; đề nghị tỉnh xem xét bố trí cán bộ ở ấp, khu vực đủ 3 chức danh theo quy định, không bố trí kiêm nhiệm như hiện nay.

Giải trình, làm rõ những đề xuất, kiến nghị trên, Sở Nội vụ tỉnh thông tin, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ nên hiện nay, HĐND tỉnh quy định ở ấp, khu vực chỉ có 3 chức danh là Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp và Trưởng ban công tác Mặt trận. Do đó, chưa thể bổ sung thêm các chức danh khác như ấp đội và công an ấp theo đề nghị của cử tri.

Đối với đề nghị tăng tiền phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách, Sở Nội vụ tỉnh cho biết hiện nay, tổng mức phụ cấp, trợ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực theo quy định tại Nghị quyết số 27,28/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được Sở Tài chính cân đối cao hơn so với tổng mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỉnh còn trích một phần ngân sách để trợ cấp thêm cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên và người trực tiếp tham gia hoạt động ở các đoàn thể ấp, khu vực. Do nguồn kinh phí của tỉnh gặp nhiều khó khăn nên Sở Tài chính chưa cân đối được nguồn ngân sách để tăng mức phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách, lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực.

Sở Nội vụ tỉnh thông tin thêm, theo khoản 2 Điều 3, Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND thì những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực là đối tượng được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Còn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định mỗi ấp, khu vực được bố trí không quá 3 người theo chức danh quy định (Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận).

Tuy nhiên, tại Kết luận số 38-KT/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị quy định thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khu vực. Vì vậy, đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 38-KL/TU đến khi có văn bản chỉ đạo mới.

QUỲNH LAM tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>