Thị xã Long Mỹ: Phát động phong trào thi đua hoạt động HĐND

05/02/2021 | 11:20 GMT+7

(HG) - HĐND thị xã Long Mỹ vừa phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND năm 2021. Đối tượng thi đua là tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã, thường trực và hai ban HĐND các xã, phường. Nội dung thi đua, gồm: tổ trưởng tổ đại biểu xây dựng kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; hoạt động tại kỳ họp, như: nghiên cứu tài liệu, chủ động chuẩn bị và tham gia ý kiến thảo luận tại kỳ họp HĐND, tham gia chất vấn tại kỳ họp, tham dự đầy đủ các phiên họp (tính số lần phát biểu, chất vấn…), hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân và hoạt động giám sát, đổi mới trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND thị xã, báo cáo định kỳ hoạt động của tổ, các báo cáo gửi đúng thời gian quy định. Phát động thi đua nhằm thực hiện tốt hơn các hoạt động của HĐND thị xã và các xã, phường năm 2021. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021…

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>