Thiết thực mô hình “Nghị quyết và cuộc sống”

20/03/2023 | 10:41 GMT+7

Sau một năm thực hiện, mô hình “Nghị quyết và cuộc sống” của HĐND thành phố Vị Thanh đã đem lại một số kết quả tích cực, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến nhanh hơn với người dân.

Hoạt động sản xuất của thành viên Tổ hợp tác trồng lúa ấp Thạnh Hòa 1 hiệu quả hơn nhờ thụ hưởng một số chính sách hỗ trợ thiết thực từ Nghị quyết HĐND xã.

Năm 2022, HĐND xã Tân Tiến triển khai mô hình “Nghị quyết và cuộc sống” nhằm phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND thành phố trên địa bàn và các đại biểu HĐND xã trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân tham gia thực hiện nghị quyết HĐND các cấp.

Bà Huỳnh Thị Yến, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến, cho biết: “Nhằm giúp cử tri nắm được chủ trương, chính sách liên quan đến các quyền lợi, nghĩa vụ của người dân cũng như các định hướng của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Thường trực HĐND xã phối hợp cùng Tổ đại biểu HĐND thành phố trúng cử trên địa bàn xã và các đại biểu HĐND xã, cử tri nòng cốt thành lập nhóm tuyên truyền nghị quyết HĐND các cấp. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến trong việc đưa nghị quyết HĐND vào cuộc sống”.

Cụ thể, khi HĐND các cấp ban hành nghị quyết mới hoặc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về tuyên truyền cho người dân nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì Thường trực HĐND xã sẽ phối hợp cùng đại biểu HĐND các ấp lồng ghép tuyên truyền nghị quyết trực tiếp vào các buổi họp, sinh hoạt chi, tổ, nhóm để phổ biến đến cử tri. Song song đó, mỗi ấp cũng thành lập nhóm Zalo tuyên truyền đến cử tri.

Thường trực HĐND còn tuyên truyền, quán triệt trước nội dung các nghị quyết đến từng đại biểu HĐND thông qua nhóm tuyên truyền trên Zalo để đại biểu làm tốt công tác tuyên truyền đến cử tri, đồng thời phát huy vai trò giám sát của mình đối với địa phương trong thực hiện nghị quyết.

“Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, chúng tôi thường tóm gọn những nội dung cốt lõi của nghị quyết liên quan đến quyền lợi, nhiệm vụ của cử tri và trách nhiệm của địa phương trong thực hiện nghị quyết để đại biểu và cử tri nắm rõ”, bà Huỳnh Thị Yến cho biết thêm.

Cuối năm 2021, HĐND xã Tân Tiến ban hành Nghị quyết chuyên đề về kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác và thực hiện sản phẩm OCOP giai đoạn năm 2022-2026 trên địa bàn xã. Để nghị quyết này phát huy hiệu quả và người dân tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của nghị quyết, các đại biểu HĐND đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mô hình “Nghị quyết và cuộc sống”. Nhờ công tác tuyên truyền nghị quyết đạt hiệu quả cao mà đến nay, một số nội dung trong nghị quyết đã đạt theo kế hoạch.

Ông Huỳnh Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho hay, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND xã, UBND xã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Mặt khác, UBND xã còn chỉ đạo các cán bộ ấp đồng thời là đại biểu HĐND xã tăng cường hoạt động tuyên truyền đưa nghị quyết đến với người dân. Từ đó, người dân tích cực tham gia cùng địa phương thực hiện có hiệu quả nghị quyết.

Theo Nghị quyết của HĐND xã Tân Tiến, từ năm 2022-2026, xã sẽ tuyên truyền, vận động, khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ gia đình tham gia Chương trình OCOP, trong đó xây dựng từ 2-3 sản phẩm OCOP từ 3 sao. UBND xã có nhiệm vụ hướng dẫn các thủ tục để hộ dân có sản phẩm đăng ký sản phẩm OCOP. 

“Trong năm qua, UBND xã đã tiếp cận các chủ thể có sản phẩm tiềm năng nâng lên sản phẩm OCOP của địa phương và tuyên truyền cho người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP. Từ đó, người dân tích cực hưởng ứng đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP. Kết quả năm 2022, xã đã có 1 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Năm 2023, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn người dân đăng ký thêm và dự kiến sẽ có 1 sản phẩm nữa được công nhận”, ông Huỳnh Văn Trung thông tin.

Nghị quyết HĐND xã Tân Tiến còn đề ra mục tiêu tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã. Cụ thể là duy trì ổn định từ 8-10 tổ hợp tác; thành lập mới 1 hợp tác xã trên cơ sở phát triển từ tổ hợp tác. Trong đó, nhiệm vụ của chính quyền là tập trung các giải pháp hỗ trợ người dân trong tổ hợp tác, hợp tác xã có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ hợp tác và hợp tác xã.

“Biết được HĐND xã có nghị quyết quan tâm cho hoạt động kinh tế tập thể, chúng tôi rất phấn khởi”, ông Lê Quang Tiếp, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng lúa ấp Thạnh Hòa 1, xã Tân Tiến bày tỏ và cho biết, từ khi UBND xã triển khai kế hoạch về phát triển kinh tế hợp tác, hoạt động của tổ hợp tác có nhiều thuận lợi hơn.

Ngoài được ngành chuyên môn tạo điều kiện cho thành viên tổ tham gia tập huấn kỹ thuật sản xuất, vụ Đông xuân 2022-2023, 28 thành viên trong tổ còn được Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí lúa giống gieo sạ và phân bón. Nhờ sự hỗ trợ đó mà vụ này, lợi nhuận của các thành viên tăng bình quân 500.000 đồng/công.

Theo ông Nguyễn Tấn Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, năm 2022, ngoài xã Tân Tiến thì HĐND xã Hỏa Tiến cũng triển khai mô hình “Nghị quyết và cuộc sống”. Sau 1 năm thực hiện mô hình này, cử tri rất đồng tình hưởng ứng, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thông qua mô hình còn tạo sự gần gũi, gắn bó mật thiết hơn giữa đại biểu với cử tri nơi đại biểu trúng cử, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đại biểu thực hiện nhiệm vụ của mình với cử tri.

Kết quả cho thấy, trong năm qua, các tổ đại biểu HĐND thành phố trên địa bàn xã Tân Tiến và Hỏa Tiến đã phối hợp cùng Thường trực HĐND, chính quyền và Nhân dân các xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết HĐND các cấp đến 1.656/3.144 hộ gia đình, đạt hơn 52%, trong khi kế hoạch đề ra là 50%.

Thông qua cách tuyên truyền này cũng tạo điều kiện cho cử tri được trao đổi cùng đại biểu HĐND về các vấn đề chưa rõ đối với nội dung các nghị quyết được tuyên truyền. Nhờ đó, cử tri nắm rõ hơn, hiểu sâu hơn về các chủ trương, nghị quyết để tham gia thực hiện tốt hơn.

“Để tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình “Nghị quyết và cuộc sống”, trong năm 2023, HĐND thành phố chỉ đạo các xã, phường còn lại trên địa bàn nhân rộng mô hình này nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền Nghị quyết HĐND các cấp đến với cử tri, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả như mong đợi”, ông Nguyễn Tấn Sơn thông tin thêm.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>