Thông qua danh mục tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân chuyên đề

11/01/2021 | 19:53 GMT+7

(HG) - Ngày 11-1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực tháng 1-2021. Dự cuộc họp có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng 12, Thường trực HĐND tỉnh, cấp huyện đã tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2020, ban hành các nghị quyết đúng luật định. Văn phòng HĐND tỉnh tích cực tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để vụ việc tồn đọng; đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của Thường trực và các ban HĐND.

Tại đây, UBND tỉnh xin ý kiến thông qua đối với Tờ trình số 1973 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục bố trí nhiệm vụ chi bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến ghi thu, ghi chi tiền thuê đất năm 2020; Tờ trình số 1974 của UBND tỉnh về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh; Tờ trình số 01 của UBND tỉnh về việc phân bổ thu vượt tiền sử dụng đất năm 2020 cho Ban Quản lý các khu công nghiệp để tỉnh hoàn trả nợ gốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. Xin ý kiến thông qua danh mục các tờ trình và dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề tháng 3-2021.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất đối với 2 Tờ trình số 1973 và Tờ trình 1974 của UBND tỉnh; riêng Tờ trình số 01 của UBND tỉnh, thống nhất cho chủ trương và đề nghị bổ sung vào danh mục tờ trình sẽ trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Đồng thời, ông Trần Văn Huyến cũng cho ý kiến thống nhất với danh mục các tờ trình của UBND và 2 tờ trình của Thường trực HĐND dự kiến trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 3; thống nhất chủ trương thực hiện. Để đảm bảo theo quy định, yêu cầu các đơn vị trong quá trình xây dựng các tờ trình cần thực hiện đúng các bước quy định của pháp luật. Tập trung hoàn chỉnh các tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, khả thi, hiệu quả. Khi trình thẩm định tờ trình, dự thảo nghị quyết cần đính kèm kế hoạch thực hiện các nghị quyết. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện đối với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực không được phép nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>