Trả lời kiến nghị của cử tri

05/10/2020 | 09:23 GMT+7

Cử tri thành phố Vị Thanh phản ánh:

 Tỉnh có chủ trương thành lập Bệnh viện Sản - Nhi, lấy Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh làm trụ sở và đưa toàn bộ nhân dân thành phố có bảo hiểm y tế phải khám bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi người dân đến khám thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh yêu cầu người dân phải đến Bảo hiểm xã hội để đổi lại thẻ bảo hiểm đăng ký ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì mới được thanh toán bảo hiểm, nếu không thì sẽ đưa vào diện trái tuyến.

UBND thành phố Vị Thanh trả lời:

Do trên địa bàn thành phố Vị Thanh hiện nay không có bệnh viện đa khoa tuyến huyện nên việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố như sau:

 Đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyến xã:

Các đối tượng sau đây có hộ khẩu thường trú, tạm trú có thời hạn trên địa bàn thành phố sẽ lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các trạm y tế phường, xã trên địa bàn thành phố hoặc các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến huyện, tuyến xã phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú, đó là:

- Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều.

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyến tỉnh:

Các nhóm đối tượng sau có thể đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hậu Giang:

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Đối tượng từ 7 tuổi đến 15 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú có thời hạn, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố.

Các nhóm đối tượng sau có thể đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang:

- Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy quản lý.

- Người có công với cách mạng.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên.

- Các đối tượng sau đây có hộ khẩu thường trú, tạm trú có thời hạn, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố.

+ Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (theo Điều 1, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

+ Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng (Theo Điều 1, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

+ Học sinh, sinh viên.

+ Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (Theo Điều 5, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

+ Nhóm do ngân sách nhà nước đóng (Theo Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) không bao gồm các đối tượng người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình nghèo.

Với vấn đề này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trả lời:

Qua kiến nghị của cử tri, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành rà soát các hoạt động tại Khoa khám bệnh trong những ngày mới chia tách và xin báo cáo:

Bệnh viện tổ chức thực hiện Thông báo số 1626 của Sở Y tế Hậu Giang về việc thông báo chính thức hoạt động của các đơn vị mới vào lúc 7 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2020. Khi đó, Bệnh viện đồng thời thực hiện theo Công văn số 712 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh. Công văn này có nội dung chỉ đạo:

“Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế theo thông tin đã được cập nhật trên Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế nếu cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế thể hiện thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng; đồng thời hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định và dùng thẻ bảo hiểm y tế mới cho lần khám chữa bệnh tiếp theo”.

Do vậy, bệnh viện khi tiếp nhận bệnh nhân trong thời điểm này phải thực hiện đúng theo tinh thần hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh là tiếp nhận điều trị và hướng dẫn bệnh nhân về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đổi thẻ mới theo quy định.

MỸ AN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>