• Nâng cao năng lực dạy học trực tuyến cấp tiểu học
  • 18:08, 21/10/2021
  • (HGO) - Lớp tập huấn Nâng cao năng lực dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cấp tiểu học năm học 2021-2022, dành cho cán bộ quản lý, giáo viên 100 trường tiểu học tại 8/8 huyện, thị, thành phố được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 21-10.
  • Thiết lập và vận hành thư viện thân thiện
  • 09:34, 20/10/2021
  • (HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Room to Read tập huấn trực tuyến thiết lập và vận hành thư viện thân thiện cho các trường thuộc Dự án Thư viện thân thiện trường tiểu học, vào ngày 19-10.