• Chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới
  • 10:12, 18/08/2022
  • Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, các trường học tại thành phố Vị Thanh quyết tâm hướng đến một năm học chất lượng.
  • Tìm mô hình đột phá cho năm học mới
  • 11:07, 17/08/2022
  • Để chuẩn bị cho năm học mới chất lượng, ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp đang tích cực triển khai nhiều hoạt động, tìm mô hình đột phá mới để nâng cao chất lượng dạy và học.