• Chủ động chuẩn bị cho năm học mới
  • 07:19, 14/06/2022
  • Ngay khi kết thúc năm học, bên cạnh chuẩn bị hoạt động hè, các trường trên địa bàn thành phố Vị Thanh đang tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học... để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới 2022-2023.
  • HIỂU ĐÚNG MÌNH – CHỌN ĐÚNG TRƯỜNG
  • 11:20, 13/06/2022
  • Hệ thống Trường Cao đẳng Việt Mỹ nói chung và Trường Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ nói riêng là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo mô hình Cao đẳng phổ thông 9+ với nhiều điểm nổi trội “Lạ nhưng không mới”.