• Hướng đến một năm học mới chất lượng
  • 06:12, 27/08/2021
  • Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu, dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, để một năm học chất lượng.
  • Giáo dục thường xuyên “chạy nước rút” tuyển sinh
  • 08:23, 26/08/2021
  • Để tuyển sinh được học viên cho năm học mới, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn đã và đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp để thu hút người học, nhưng vì nhiều lý do, các trung tâm chưa bao giờ dám hy vọng tỷ lệ cao.