• Nhiều hiệu quả tuyên truyền khi truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ
 • 07:44, 30/08/2023
 • Hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố Vị Thanh đang từng bước nâng cấp, chuyển đổi đài truyền thanh có dây, không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) - viễn thông, với những hiệu quả đem lại, trong đó tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
 • Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng
 • 14:05, 21/08/2023
 • (HGO) – Ngày 21 – 8, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Người dân Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số” năm 2022 và phát động Kế hoạch phong trào thi đua “Người dân Hậu Giang nộp dịch vụ công trực tuyến” năm 2023.
 • Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ
 • 18:42, 15/08/2023
 • Việc tích cực phối hợp, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, đã và đang từng bước nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh nhà.
 • Cảm hứng sáng tạo từ cuộc sống
 • 09:37, 01/08/2023
 • Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang năm nay tiếp tục là sân chơi hữu ích dành cho học sinh, nơi ra đời nhiều sản phẩm sáng tạo xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.