• Phát huy kết quả khoa học - công nghệ cấp huyện
 • 19:00, 14/02/2023
 • Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp huyện đã mang lại nhiều hiệu quả cho sự phát triển chung của các địa phương và cả tỉnh. Hoạt động này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm 2023.
 • Khoa học công nghệ gắn với thực tiễn
 • 06:34, 20/01/2023
 • Trong năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN sâu rộng trên nhiều ngành, lĩnh vực. Hoạt động KH&CN tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và luôn bám sát những yêu cầu thực tiễn đặt ra.
 • Nâng cao vị thế khoa học công nghệ đồng bằng
 • 05:38, 11/01/2023
 • Giai đoạn 2018-2022, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Tuy nhiên, ngành còn gặp nhiều khó khăn cần được tháo gỡ để vươn lên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
 • Giải bài toán doanh nghiệp “khát” công nghệ
 • 07:30, 05/01/2023
 • Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là chìa khóa cho sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết nối cung - cầu công nghệ là hoạt động cần được đẩy mạnh để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.
 • Xét duyệt thuyết minh 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
 • 11:12, 23/12/2022
 • (HGO) – Chiều ngày 22-12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do bà Lê Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng, đã xét duyệt thuyết minh 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022