HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
151,167,946 lượt truy cập
 • Chặng đường phát triển khoa học và công nghệ
 • Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghệ hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và nghị quyết mỗi nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, ngành KH&CN tỉnh nhà đã có nhiều bước tiến quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 • Liên hoan Giới trẻ sáng tạo, phát huy tài năng trẻ tỉnh Hậu Giang
 • 15:59, 20/03/2022
 • Ngày 20-3, Tỉnh đoàn Hậu Giang chỉ đạo Thành đoàn Vị Thanh, phối hợp với Trường Đại học Cửu Long, Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực và Giáo dục Quốc tế Fuji, tổ chức Liên hoan Giới trẻ sáng tạo, phát huy tài năng trẻ tỉnh Hậu Giang năm 2022, với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố
 • Sáng tạo những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống
 • 09:38, 04/03/2022
 • Bùi Thị Cát Tuyền và Nguyễn Lê Phước Thọ, học sinh lớp 9TA, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam (huyện Châu Thành A), đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích cho cuộc sống.
 • Phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại Lung Ngọc Hoàng
 • 07:33, 24/02/2022
 • ​​​​​​​Đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng” đã mở ra một hướng đi bền vững cho việc phát triển nguồn lợi thủy sản tại nơi này.
 • Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh
 • 08:30, 07/02/2022
 • Vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19, năm 2022, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh tiếp tục nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ. Phóng viên Báo Hậu Giang đã có buổi phỏng vấn với ông Huỳnh Trường Vĩnh (ảnh), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, về những thành quả của ngành trong năm qua và định hướng hoạt động trong năm mới.